PROBLEMATISK TUMLEHUS-BYGGERI ER TACKLET PROFESSIONELt...

PROBLEMATISK TUMLEHUS-BYGGERI
ER TACKLET PROFESSIONELt...

Borgmester HELLE ADELBORG med svar til arkitekt Preben Søeborgs indlæg om byggeriet af den nye, forsinkede daginstitution:

Hvidovreborger og arkitekt Preben Søeborg kaldte i sidste uges avis vores kommende nye daginstitution i Avedøre for en “øjebæ” og undrede sig over kommunens håndtering af byggeriet – især i forhold til det konkrete valg af materialer og behandlingen af dem på byggepladsen. Jeg vil ikke her gå ind i en diskussion om æstetik og materialevalg, for faktum er, at Tumlehuset vandt arkitektkonkurrencen tilbage i 2015, og vi er fortsat mange, der glæder os til at kunne åbne et oplevelsesrigt og nytænkt børnehus, hvor der bliver plads til både nærhed og masser af fysisk udfoldelse.

Vanskeligt samarbejde!

Hvad jeg imidlertid gerne vil kommentere, er processen omkring byggeriet, som også pædagogisk personale og forældre til de kommende Tumlehus-børn mildt sagt har undret sig over: Der har samlet set været tale om et særdeles problematisk forløb, hvor kommunens Center for Trafik og Ejendomme fra projektets start har oplevet et vanskeligt samarbejde med rådgiver og entreprenør.

Det er et forløb, som har været præget af mangelfuld opfølgning, brudte aftaler og konfliktfyldt kommunikation, men kommunens folk har i samarbejde med bygherrerådgiver og advokat tacklet det så godt som muligt - og absolut kompetent og professionelt. Der er løbende holdt ekstraordinære bygherremøder; kommunens direktion har undervejs holdt møder med parterne og fulgt forløbet tæt, og kommunalbestyrelsen er jævnligt blevet orienteret. Hvidovre Kommune vil, når byggeriet er afsluttet, kræve erstatning fra de eksterne parter for det helt urimelige forløb og forsinkelse. Vi vil samtidig evaluere projektet, så vi kan undgå lignende situationer i fremtiden. Indflytningen i Tumlehuset er nu rykket for fjerde gang. Det koster kommunen penge, men ikke mindst har det haft store konsekvenser for medarbejdere, ledere, forældre og børn, som har måttet leve med uvished og midlertidige løsninger i alt for lang tid. Det er uforståeligt, at et byggeri, som skulle have stået klar i august 2017, endnu ikke er på plads, men jeg ser frem til, at vi forhåbentlig i midten af juli kan slå dørene op til Hvidovres første idrætsinstitution.

Venlig hilsen

Helle Adelborg borgmester.

menu
menu