RÅDHUS -

RÅDHUS -

TAG ANSVAR OG SKIFT KURS!

Det er slående, så få reaktioner der har været ifm Budget 2019 fra hverken Borgmesteren eller ansvarlige partier. Dette underbygger desværre en anden skribents påstand om, at alle stemmer som “deres farfar” uanset hvad de bliver budt nu og i de kommende år. Flere partier har dog opfordret os borgere at komme med ideer til besparelser, så lad os se på nogle muligheder herunder. Dette ikke for at virke bedrevidende, men for at virke interesseret, og stille krav til Rådhuset om radikale ændringer. Alle opfordres til at gøre det samme!

Skat og afgifter

Med reference til avisens uddrag fra budgetmødet i Kommunalbestyrelsen er det skræmmende, men ikke overraskende, at de røde peger på skattestigninger, mens de blå overvejende kikker på Hvidovres muligheder for at forbedre tiltrækningskraften på hårdt tiltrængte skattekroner. Mest rystende er det at høre Borgmesterens partis ansvarsfraskrivelse, og i stedet henvise til Christiansborg som kilden til Hvidovres dårligdomme. Som nævnt af mange inkl. Rådhuset, så står det rigtig skidt til, og hvis omkostningskilderne ikke lukkes, så vil vi opleve budgetunderskud år efter år. Havde Rådhuset forestillet sig at fortsætte med at skrue på skatteknappen for at kompensere for den manglende evne/vilje til at drive virksomheden Hvidovre rentabelt? Dette vil i mine øjne blot anspore flere ressourcestærke til at rykke teltpælene op, eller direkte forbigå Hvidovre som bopæl. Som nævnt af flere i byrådet, så er det allerede alt for dyrt at bo i Hvidovre med høj grundskyld, svimlende grundværdier, og ikke mindst huspriser. Skrues der mere op her, og måske endda også på institutionstakster + forringelser af Folkeskolen, så forstærkes den onde cirkel med faldende skatteindtægter->driftsunderskud->dårligere service->dårligere skoler/institutioner/ældrepleje->ressourcestærke forsvinder->de tilbageværende i Hvidovre bliver ladt i stikken.

Boligpolitik ændres

I lighed med andre kommuner for tiden, bør Hvidovre også ændre boligmassen til flere ejer- og ældreboliger, blandt andet ved at nedlægge/konvertere almene boliger. Dette kan kun gå for langsomt, også selvom det sikkert vil gøre ondt på Borgmesteren og hendes støttepartier, som givetvis henter store dele af deres nuværende flertal netop i de almene boligbyggerier. Måske også derfor synes Borgmesteren at 'Det går godt i Hvidovre', fordi Borgmesteren holdes ved magten af de borgersegmenter som (desværre) stiger mest i Hvidovre i disse år. En påstand, ja, men den synes meget nærliggende.

Ændringer boligmassen vil kræve investeringer, men vil sandsynligvis være selvfinansierende, og mere til, da flere ressourcestærke ældre vil blive, og færre med få/ingen penge kommer til.

Bedste praksis indføres

De tungeste/dyreste forvaltninger i Hvidovre skal pålægges inden for 6-12 måneder at indføre bedste praksis fra landets bedste kommune på området. Det kunne være nedbringelse af sygefravær hos kommunens ansatte, byggesagsbehandling, at få mest ud af pengene på Folkeskoleområdet, osv. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke de bedste kommuner med stolthed vil øse af deres metoder, når Hvidovre søger hjælp. Min tvivl går på om hjælpen søges, eller om ideologi, faglig stolthed, eller mangel på indsigt, gør at dette aldrig sker? Faktum er at vi ikke længere har råd til at køre Hvidovre, som vi gør nu. Dette kan blandt andet ses på nøgletallet for hvor mange kommunalt ansatte der skal til for at administrere 1000 borgere. Her ligger Hvidovre fortsat højt, og det er dyrt for os alle!

Sygefravær nedbringes

Hvor meget kan spares på vikarer, tid på planændringer, ikke løste opgaver, m.m., hvis Hvidovres kommunalt ansatte kommer oftere på arbejde? Sygefraværet er ikke tårnhøjt i Hvidovre, men fortsat er der et potentiale. Hvor meget kan ændres ved at indføre de bedste arbejdsproces-, og ledelsestilgange fra landets bedste kommune i lavt sygefravær? Ikke et kvikfix, men et langsigtet middel til at nedbringe omkostninger, og måske også øge arbejdsglæden og ledelseskvaliteten, som ofte nævnes som kilder til offentligt sygefravær.

Kommunal produktivitet op

Et er at møde på arbejde, men får skatteborgerne nok ud af det? I denne uge kom det frem at Københavns kommunes byggesagsafdeling blot bruger godt 50 % af deres tid på byggesager. Hvordan mon det står til i Hvidovre? Hvor mange forvaltninger i Hvidovre har en landsgennemsnitlig produktivitet eller derover? En forvaltningsekspert har i forbindelse med ovenstående byggesagsafdeling udtalt, at produktiviteten bør ligge på minimum 70 %. Hvor meget af Hvidovres administration kunne vi undvære, hvis produktiviteten steg?

Rentabilitetsanalyser i brug

Som foreslået af flere i Kommunalbestyrelsen på seneste budgetmøde, så bør der netop laves rentabilitetsanalyser af, hvor meget tiltrækningskraften ændres på borgere og virksomheder ved at sænke skatter og afgifter i Hvidovre. Hvor langt kan disse sænkes selvfinansierende igennem stigende skatteindtægter ved at tiltrække ressourcestærke borgere og flere virksomheder til Hvidovre? Her må der igen være vejledning at hente for Borgmesteren og hendes ledelseshold i fællesklubben KL (Kommunernes Landsforening), da andre kommuner givetvis har erfaring med dette. Og gå så benhårdt efter bedste praksis allerede eftervist i en anden kommune i stedet for at gå egne veje igennem dyre og endeløse konsulentrapporter.

Konkurrenceudsættelse op

Hvidovre ligger fortsat helt i bund, når det kommer til at udlicitere opgaver. Det er ikke altid lykken og kilde til besparelser, men gøres det rigtigt, og styres korrekt, så er der også mange gode eksempler i landets kommuner på at der spares både penge og løses flere opgaver. Mon Rådhusets socialistiske traditioner spiller ind her? Eksempelvis så vi Rådhuset gøre meget for at spænde ben for den nu meget succesrige privatskole. Har vi fortsat kommunal slamsugning, renovationsbiler, m.m.? Hvorfor kører kommunen rundt og samler pap ind hver 8. uge, når vi har en papordning via renovationen?

Faglighed og lederskab

Det er hårdt sagt, og jeg skal beklage på forhånd, men har vi de rigtige faglige profiler til rådighed på Rådhuset til at drive Hvidovre igennem denne svære tid? Har vi drivkraften, viljen, og i særdeleshed evnerne til at lave førnævnte rentabilitetsanalyser, sænke sygefravær, indføre bedste forvaltningspraksis effektivt og hurtigt, udlicitere, osv. De senere år har der været dyre møgsager i flere forvaltninger, og selv efter klare anvisninger i dyre konsulentrapporter, savnes der fortsat mærkbare ændringer i eksempelvis byggesagsbehandling. Et område hvor dårlig kvalitet kostede os alle 15 mio. kroner for nylig. De penge kunne vi godt bruge nu!

Virksomheder skifter også ledelser og medarbejdere ud, når særlige behov opstår. Dette for at sikre et klart match mellem en strategiplans mål, nødvendige ændringer, samt evnen blandt de involverede til at implementere ændringerne og nå målene. Forskellige folk skal bruges til forskellige opgaver, og Rådhuset er nødt til at indse at den nuværende driftsform ikke kan fortsætte. Radikale ændringer skal til.

Bymidte i bero nu

Er det nødvendigt at nævne, at dette ideologiske korstog og monumentbyggeri naturligvis skal sættes i bero omgående. Eneste alternativ er at Rådhuset kan anvise en selvfinansierende model, som ikke koster Hvidovres borgere én krone. Hvor mange millioner er allerede brændt af på konsulenter, arkitekter, m.m. Penge som er hårdt tiltrængt nu!

Det kan godt lade sig gøre at vende skuden - det skal vi! Men det kræver mandsmod at radikalt ændre kursen og lederskabet på Rådhuset, og ikke mindst holde kursen i det stormvejr som Hvidovre står i, så vi hurtigt kan få styre på drift og økonomi. Og ja, det burde bestemt koste et gennemgribende vagtskifte på Rådhuset ved næste kommunalvalg, som med al tydelighed ikke har udvist rettidig omhu og respekt for borgernes skattekroner i for lang tid. Tilmed er arrogancen så stor fra Borgmesteren og hendes partifæller at de blot sender skylden videre til Christiansborg - selv i opgangstider som nu. Det er for tyndt! Danske Banks ledelse viste mandsmod til at erkende fejl, lave modforanstaltninger, og tage konsekvenserne deraf i den verserende hvidvasksag. Mon Borgmesteren og hendes forvaltningsledelser udviser lignende handlekraft og respekt for Hvidovres borgere?

Realisten

menu
menu