Ramper og skilte på vej i Naverporten

Ramper og skilte på vej i Naverporten

Indkørsler fra Naverporten har høje kanter, men ved langsom kørsel kan biler komme over uden at blive skadet, lyder det fra Hvidovre Kommune

Borgere i kørestol kan forvente forbedringer i Naverporten, lyder det fra Hvidovre Kommune. Kommunen overvejer samtidig, hvordan forhold for blinde kan forbedres.

I sidste uge bragte Hvidovre Avis en artikel, hvoraf det fremgik, at trafiksaneringen i Naverporten skaber problemer for beboere og andre, der færdes på Naverporten i Stationsbyen. Sidenhen er der kommet svar fra Hvidovre Kommune på avisens spørgsmål om problemerne.

Er det rigtigt, at handicappede borgere ikke kan forvente at skulle kunne komme med bus i den periode, hvor vejarbejdet pågår?

- Ja, det er som udgangspunkt korrekt for i hvert fald en del kørestolsbrugere. Det kunne kørestolsbrugere faktisk heller ikke før de igangværende anlægsarbejder, hvor der også var højt opspring mellem fortov og cykelsti og mellem cykelsti og busperron, lyder det fra Hvidovre Kommunes centerchef Anne Pallesen.

Ramper på vej

Centerchefen tilføjer imidlertid, at der vil blive lavet ramper, så kørestolsbrugere og gangbesværede kan benytte alle fire busstoppesteder på Naverporten.

- Lige så snart Vej og Park er fuldt bemandet igen efter ferietiden, så bliver der etableret nye handicapvenlige overgange til stoppestederne, skriver centerchefen.

En endelig og ordentlig løsning vil imidlertid først være mulig, når hele trafiksaneringsprojektet er ved at være helt færdigt.

- Vi kan først få en ordentlig løsning, når der også er kommet nyt asfaltslidlag på cykelstien - og asfaltslidlaget kommer først sidst i projektet, når også sydsiden er helt færdig med opbygning af fortov og cykelsti. Vi kunne godt have udlagt nyt asfaltslidlag i nordsiden nu, men det vil betyde 2 x opstart af asfaltfirma, hvilket vil blive en bekostelig affære. Vi har derfor valgt en midlertidig løsning i de cirka tre måneder, som det tager at gøre også sydsiden færdig, skriver Hvidovre Kommune.

Høje kanter

Af sidste uges artikel fremgik det endvidere, at indkørsler og udkørsler fra Naverporten, i følge beboerne i området, har så høje kanter, at nogle biler simpelthen rammer asfalten med deres undervogn. Den problemstilling vil Hvidovre Kommune løse med bedre skiltning.

- Hele området er forsynet med skilte med ’Vejarbejde’, men vi undersøger nu muligheden for at sætte et skilt op med ’Høj kant’, svarer Hvidovre Kommune.

Og om Hvidovre Kommune er erstatningsansvarlige, hvis bilerne får skader, mener Hvidovre Kommune må bero på en individuel vurdering.

- Vi efterlever dansk rets almindelige erstatningsregler, og vi behandler altid et krav om erstatning individuelt, når vi modtager et sådant krav. Vi kan ikke på forhånd sige, hvorvidt der i konkrete situationer vil være ret til erstatning. Det skyldes at mange forhold er relevante for en vurdering af hvorvidt Hvidovre Kommune vil være erstatningspligtig i en konkret situation. Hvis er vi er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige erstatningsregler i en konkret situation udbetaler vi naturligvis erstatning til skadelidte, lyder det fra kommunen.

Fra Hvidovre Kommune fastholdes det desuden, at indkørsler og udkørsler til Naverporten, der efter kommunens mening fungerer hensigtsmæssigt. Der er dog nogle biltyper, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

- Der er lavet midlertidige asfaltramper, der ved tilpas lav hastighed vil kunne passeres uden skade på køretøjerne. Her skal særligt førere af køretøjer med sænket undervogn og lavprofildæk være forsigtige. Vi vil derfor som nævnt ovenfor undersøge muligheden for at opsætte skilte, som gør opmærksom på, at der er høj kant, skriver Anne Pallesen.

Hvidovre Kommune tilføjer desuden, at de midlertidige asfaltramper ved udkørsler/indkørsler vil ligge frem til ca. midten af oktober.

Måske forbedringer for blinde

Fortovshjørnerne af Naverporten er udført af chaussesstensbelægninger (almindelig kendt som brosten), og det kan give synshandicappede borgere problemer med at orientere sig, idet der med brostenshjørnerne pludselig ikke længere er ledelinjer, som man kan orientere sig efter.

Er der ved udførslen taget hensyn til, at blinde og svagtsynede skal kunne orientere sig?

- Nej, det er der ikke for så vidt angår fortovshjørnerne fra Naverporten til sidevejene mod nord. Det var der heller ikke før de aktuelle anlægsarbejder, hvor der også var samme chaussestensbelægninger på disse fortovshjørner. Vi er blevet gjort opmærksomme på dette forhold nu. Derfor har vi ved de igangværende anlægsarbejder sørget for ledelinjer til blinde og svagtseende i fortovene på selve Naverporten. Vi overvejer aktuelt, hvordan vi kan rette op det forhold ved de pågældende tre fortovshjørner, skriver Anne Pallesen til Hvidovre Avis.key

n

n

menu
menu