Retræten nedlægges

Retræten nedlægges

Kommunens døgnrehabilitering samles på Svendbjerghave

Opgaverne med rehabilitering er blevet så komplekse, at det er bedre at samle de faglige kræfter et sted frem for at fordele dem på flere kommunale institutioner.

Derfor har Ældre og Sundhedsudvalget på Hvidovre Kommunes administrations anbefaling besluttet, at nedlægge Retræten i Avedørelejren. I stedet samles den rehabiliterende indsats på Svendebjerghave.

– Administrationens forslag om at lukke Retræten, øge pladserne til døgnrehabilitering på Svendebjerghave og udvide målgruppen på Tryghedshotellet hviler samlet set på ambitionen om at styrke kvaliteten og behovet for en yderligere specialisering af tilbuddet om midlertidig døgnrehabilitering i Hvidovre Kommune, lyder det blandt andet i det oplæg, som politikkerne tog stilling til.

Mangler faciliteter

Ydermere beskrives det, at en reorganisering af området vil samle de administrative og specialiserede sundhedsfaglige kompetencer og skabe styrket flow og sammenhæng i rehabiliteringsforløbene til gavn for borgernes livskvalitet.

– Den midlertidige døgnrehabilitering, der også tilbydes på Retræten vurderes ikke at understøtte, at borgerne får et tilstrækkeligt specialiseret tilbud om midlertidig døgnrehabilitering, da de fysiske rammer på tilbuddet ikke gør det muligt at anvende hjælpemidler eller lift, skriver administrationen.

Retrætens fysiske lokationer muliggør endvidere ikke at yde borgerne en hensigtsmæssig ernæringsindsats, da Retræten ikke har et køkken. På Svendebjerghave, som har eget køkken, er det derimod muligt at arbejde målrettet med den ernæringsfaglige indsats, lyder det fra administrationen.

Retræten har i øvrigt været midlertidigt lukket siden starten af maj 2020. Den permanente lukning af Retræten får således ikke betydning for nuværende borgere i døgnrehabilitering.red

menu
menu