Revision af Fingerplanen

Fingerplanen har siden 1947 dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet.

Grundtanken bag Fingerplanen har været, at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen. Ligeledes har det været grundtanken, at forbeholde områderne mellem og uden for fingerbyen grønne kiler, mindre bysamfund, jordbrug mv.

Revision af Fingerplanen

Den reviderede Fingerplan forventes at kunne blive præsenteret senest primo 2019. Den koncentrerer sig om fire fokusområder, som er Vækst og viden i hovedstadsområdet. Plads til flere borgere. Effektiv og smart mobilitet. Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

Arbejdet med revisionen af Fingerplanen er baseret blandt andet 150 konkrete ændringsforslag fra de 34 hovedstadskommuner, herunder Hvidovre.

menu
menu