RIGTIGE BESLUTNINGER ER VIGTIGE FOR AVEDØRES FREMTID...

RIGTIGE BESLUTNINGER ER VIGTIGE FOR AVEDØRES FREMTID...

Hvorfor Hvidovre? Hvorfor Avedøre? Betragtninger fra LA, - en tilfreds borger:

JEG HAR BOET I AVEDØRE I 70 ÅR, og jeg har den sidste tid tænkt meget over, hvordan Avedøre har forandret og udviklet sig gennem min tid her. Avedøre har så meget af alt det, der er vigtigt for et godt familieliv, og meget nås nemt til fods eller på cykel – en fordel for børn og voksne. I nærområdet har jeg dejlige naturområder, mange fritidsaktiviteter, kultur, indkøbsmuligheder, kommunale tilbud og god offentlig transport.

En del af Avedøre er landzone, og det er en særlig oplevelse, når man kun 10 km fra København passerer marker, gartneri, vingård, heste, Avedøre Landsby med gadekær på vej til en tur i Brøndbyskoven, der blev anlagt i 1952. Avedørelejren og Vestvolden var i min barndom et lukket militært område, og nu er Avedørelejren blevet et attraktivt boligområde med museer, vandrehjem, Cafe og Kulturhus, og Vestvolden, der strækker sig fra Avedøre til Utterslev Mose, er fredet både som fortidsminde og for sine naturmæssige værdier. Quark Naturcenter er genplaceret 2013/2014 ved Avedøre Sletten, og det er et dejligt naturområde med får og shelters med plads til op til 30 personer. Som barn cyklede jeg til Brøndby Strand og badede om sommeren fra “Den Frie” eller fra Badeanstalten “Mandalay”. Nu tager jeg til Køge Bugt Strandpark, der blev indviet i 1980, hvor jeg nyder det dejlige strand-, natur- og friluftsområde, der strækker sig mellem Avedøre Holme og Greve Strand. Hvidovre Strandpark er anlagt 2014-16 i Lodsparken, der fik en lille badestrand i 2011, og i Kystagerparken ligger Bjerget, som er kunstigt skabt af overskudsjord fra udgravninger i 1970’erne. Hvidovre Havn fik i 2014 en vinterbadeklub

Indenfor få kilometer fra boligen er der mange tilbud om fritidsaktiviteter for hele familien i idrætsklubber, kommunens to idrætscentre og to stadioner. Her er Kultur og oplevelser på kommunens to biblioteker, “Kometen”, Teater Vestvolden, Hvidovre Amatørscene, Avedøre Kirke, Cirkusmuseet, Forstadsmuseet og Zentropa Film, og fra den nærliggende S-togsstation kommer jeg til København på 15 minutter. Det var jeg glad for da jeg havde job derinde og også i dag, hvor jeg ofte tager til København for at nyde byen og hvad den nu kan byde på af kultur og oplevelser. I bil kommer man til lufthavnen på 15 minutter og til Sverige på 30 minutter

For nylig var jeg på en guidet rundtur i Avedøre Stationsby Syd, og det var en dejlig oplevelse at gå på Afdeling Syds Kunstrute med 15 flotte værker og at se den 3,3 km lange aktivitetssti “Sydsporet”, der går gennem smukke grønne udearealer, der er skabt af samme landskabsarkitekt, som Louisiana har benyttet. Avedøre Stationsby, der blev opført 1972-1982 som almennyttigt boligbyggeri, havde i 1980-1990’erne sociale problemer, men beboersammensætningen har ændret sig så nu er det faktisk blevet et attraktivt sted at bo. Kommunen vurderer i dag samtlige boligansøgere ud fra en række kriterier, herunder arbejde og indtægt.

Det kan vel ikke udelukkes, at hvis afstanden er for stor eller for besværlig, så begrænses udnyttelsen af mulighederne? En bekendt med bolig i Hvidovre Nord har fire kilometer længere til Køge Bugt Strandpark end jeg, og det er en større beslutning for hans familie at tage en cykeltur til stranden end for mig. For en anden bekendt i Hvidovre Midt er afstanden til en S-togstation besværlig (lang gåtur + bus), så han har fravalgt offentlig transport og bruger ikke København som et naturligt mål for kultur og andre oplevelser. Jeg synes at det giver mig en frihed, at jeg har så meget så tæt på min bolig i Avedøre.

Hvidovre kommune vil gerne tiltrække unge familier til nybyggeri i Avedøre, selvom de hellere ville bo i København, hvor boligerne er blevet for dyre. Hvidovres byliv bliver aldrig som Københavns, men som nævnt kan familierne finde meget af det, der er vigtigt for et godt familieliv i Avedøres nærområde. Selve boligerne skal være interessante, for andre kommuner ønsker også at tiltrække familierne med godt nybyggeri, for eksempel Roskilde hvor der bygges meget, og hvorfra København nås på 25 minutter med tog.

Rigtige beslutninger er vigtige for Fremtidens Avedøre - og for fremtidens Hvidovre. Hvidovre kommune bør ikke godkende bygherrers ønsker om tæt byggeri med for mange boliger på grunden på bekostning af gode fælles uderum og p-pladser selvom det giver flere skatteydere til kommunen. Boligerne bliver ikke attraktive, de kan blive svære at sælge eller de ender måske med at blive en “gennemgangslejr” på grund af fraflytning. Når først der er bygget er det svært at ændre. I København finder de unge familier trivsel blandt andet i boligers fælles gårdmiljøer, tagterrasser eller byhaver, og behovet for parkeringspladser bør ikke undervurderes, da firmabiler i stigende omfang parkeres ved boligen og en privatbil kan være nødvendig for at få familiens hverdag til at hænge sammen uagtet at man bor tæt ved en S-togstation.

Jeg håber at Hvidovres kommunalpolitikere vil gøre Avedøre endnu bedre ved at prioritere kvalitet i udviklingen af hele Avedøre, når der skal udarbejdes boligpolitik og byplaner. Der bør stilles krav om nytænkning, når der skal gives tilladelse til at bygge på de attraktive grunde der er eller opstår i Avedøre. De kommunale rekreative grønne områder i Avedøre bør Hvidovre kommune bevare, værne om og ikke mindst udvikle til gavn for hele Hvidovre. Avedøre er et godt sted at bo og blive boende.

LA

En tilfreds borger i Hvidovre/Avedøre

menu
menu