Rønnebærrene giver plads til kirsebær-allé

Rønnebærrene giver plads til kirsebær-allé

Torsdag fra morgenstunden tog kommunens træfældere Thomas og Martin fat på arbejdet med at fælde de syv rønnebærtræer, der står ved den lille parkeringsplads på Rådhusgrunden nærmest Sundhedscentret.

Det er den inderste trærække - og altså ikke træerne ud mod Hvidovrevej, der bliver fældet. Det har desværre vist sig at træerne er syge og er ved at rådne op indefra. For at undgå, at der begynder at falde grene ned fra træerne til fare for forbipasserende - eller at træerne på sigt vælter, er det besluttet, at fælde træerne. I stedet for de syv syge rønnebærtræer bliver der plantet i alt ni japanske kirsebærtræer fordelt på begge sider af den sti, der forbinder Rådhuset og Hvidovre Sundhedscenter, så der kommer en japansk kirsebærtræ allé med de velkendte lyserøde blomster. Den nye lyserøde allé kommer til at spille godt opad de japanske kirsebærtræer foran Hvidovre Hovedbibliotek. Stammerne fra de fældede rønnebærtræer bliver genbrugt som legeredskaber i Kystagerparken - mere info følger fra kommunen, når trælegepladsen er etableret.

De syge træer erstattes af nogle flotte japanske kirsebærtræer.

De syge træer erstattes af nogle flotte japanske kirsebærtræer.

menu
menu