Roerne ligger ikke stille i vinterhalvåret

Roerne ligger ikke stille 
i vinterhalvåret

- og vil gerne være mange flere - Informationsmøde på næste torsdag

RONING: Hvidovre Roklub har igen haft en forrygende sæson, hvor det samlede antal roede kilometer blev 41.950, hvilket er lidt mere end rundt om Jorden.

I år har roklubben også indført vinterroning under meget skærpede regler, så formanden Torben Thyrén ser fortrøstningsfuldt tilbage på en flot sæson her i vintermørket:

- Det er primært vores seniorroere, som har meldt sig til vinterroning. Seniorafdelingen er i det hele taget meget aktive både sommer og vinter, hvor de mødes 3-4 gange ugentligt om formiddagen. De fleste ror i ergometer inden de mødes til fælles formiddagskaffe. Men andre står for istandsættelse af klubbens både og endelig står en gruppe seniorer for rengøring af klubbens lokaler.

- På seneste generalforsamling i marts måned talte vi om betalt rengøring, men en gruppe seniorer nedsatte et rengøringsudvalg, som frivilligt har stået for rengøring og mindre vedligeholdelse af klubbens lokaler. Det er et af de bedste tiltag der er sket i lang tid, da det giver sammenhold og respekt fra alle andre medlemmer til at holde rent og orden. Jeg nyder ganske enkelt at komme i en klub, der nu dufter af sæbe, og jeg håber meget, at dette udvalg fortsætter i lang tid fremover.

Traditionerne brydes i år

Normalt får roklubben flere nye medlemmer i alle aldre i løbet af foråret, hvor klubben afvikler roskoler både formiddag og aften. Sidste vinter forsøgte klubben sig så med at tage nye medlemmer ind allerede i januar, og det viste sig at være så stor en succes, så nu satser man helt og holdent på nye medlemmer i starten af januar.

De nye medlemmer ror i januar – marts i roergometer på hold af 8 nye medlemmer og en instruktør. Her lærer de den perfekte rostil, de opbygger kondition og muskler, så de er helt klar til at komme med på vandet i april måned sammen med en roinstruktør. For nogle er der også lige en sidegevinst, de får nemlig under gode hyggelige former lige smidt et par overflødige kilo fra juletiden, og det er jo altid dejligt.

Informationsaften

Roning er for alle fra 12 år og opefter. Der er ingen begrænsninger og alle er meget velkomne.

- Vi afholder i år et infomøde på næste torsdag den 13. december kl. 19.00 – se annonce i avisen, siger Torben Thyrén. - På infomødet vil du møde instruktørerne, som vil fortælle meget mere om ergometerholdene og forholdene i roklubben. Du får selvfølgelig mulighed for at prøve et ergometer under kyndig vejledning.

Du behøver ikke tilmelde dig arrangementet, men hvis du vil med på vandet til næste år, så er det en god idé at tage en hurtig beslutning og møde op i roklubben.

menu
menu