SÅ MØD DA OP!

SÅ MØD DA OP!

Åbent brev til grundejerforeningerne i Hvidovre Kommune:

SGH -Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre kommune har indkaldt til den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 26. marts d.å.

I sit nyhedsbrev til medlemsforeningerne giver bestyrelsen udtryk for bekymring om foreningens fremtid på grund af manglende tilslutning til arrangementer, ringe tilmelding af grundejerforeninger som medlemmer og vanskeligheder med at få valgt bestyrelsesmedlemmer.

Og jeg må sige, at jeg umiddelbart godt forstår bestyrelsens bekymringer.

Vi i vores forening har år efter år konstateret, at bl.a. deltagelsen den årlige generalforsamling har været meget ringe fra medlemsforeningernes side. Jeg synes, at det må være muligt for foreningernes bestyrelser den ene gang om året at gå til sammenslutningens generalforsamling.

For man kan ikke sige, at SGH ikke foretager sig noget. De arrangerer gode møder og aktuelle arrangementer, blander sig i den offentlige debat, varetager-som paraplyorganisation-medlemsforeningernes interesser overfor kommune, myndigheder, region m.v. Stor ros herfor - herfra.

Jeg vil derfor her opfordre samtlige medlemsforeninger til at møde frem på generalforeningen den 26. marts. For hvad er alternativet? Ja, så skal de enkelte foreninger selv fremover tage sig af de store fælles spørgsmål overfor Hvidovre Kommune og øvrige myndigheder vedrørende de store fælles emner som trafik, støj, miljø o.s.v.

Jeg mener ikke, at vi som grundejere kan undvære det netværk, som en paraplyorganisation er.

Med venlig hilsenErik Christiansen

Formand for Grundejerforeningen Christiansdalparken

menu
menu