Så er formalia på plads

Så er formalia på plads

Tirsdag formiddag mødtes den kommende kommunalbestyrelse for første gang

Tirsdag formiddag kl. 10, efter deadline på denne uges avis, var der konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse.

70 af de 73 punkter på dagsordenen handlede om valg.

Valg af borgmester. Valg af de to viceborgmestre. Og valg af udvalgsmedlemmer og formænd til økonomiudvalget og de seks fagudvalg.

Og så skulle der sættes navne på en uendelig række af medlemmer og stedfortrædere til diverse nævn, råd, repræsentantskaber og bestyrelser.

Konstitueringsaftalen var på plads inden formiddagens møde i kommunalbestyrelsen. Altså den del af aftalen, som handler om fordeling af de attraktive formandsposter i udvalgene. Aftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre betyder, at borgmester Helle Adelborg (S) og viceborgmester Mikkel Dencker (DF) fortsætter samarbejdet fra de seneste fire år samt at Konservative - Steen Ørskov - fik 2. viceborgmesterposten. Konstitueringsaftalen betyder også, at samtlige udvalgsformænd kommer fra de fire partier, der har konstitueret sig.

Men hvad konstitueringsaftalen ellers måske har af betydning vides ikke.

Hvidovres vælgere mangler endnu at få at vide, hvad konsekvenserne af kommunalvalget reelt kommer til at betyde for de næste fire års politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. For normalt har alting en pris - både støtte til en borgmester og fordeling af de lukrative formandsposter.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu