Så er svømmehallen i Friheden lukket...

Så er svømmehallen i Friheden lukket...

En forælder, Henrik Dann, med henvendelse til borgmesteren om "kaos i forvaltningen og forvirret styring"...

Henrik Dann, en aktiv forælder til en datter der nyder at svømme i HVSK - Hvidovre Svømmeklub -, har rettet en henvendelse direkte til Hvidovres nyvalgte borgmester Anders Wolf Andresen omkring de forhold der i de senere år har været budt klubben og dens mange aktive i form af nedlukninger og dårlig kommunikation fra den kommunale administration.

- Vi har som klub, især været presset i en periode, hvor man ikke kunne tilbyde i nærheden af den svømning som vores medlemmer har krav på og betaler for, skriver Henrik Dann, der understreger at han ikke er bestyrelsesmedlem el.lign. - Det vil sige, at Frihedens Svømmehal var lukket i hele coronaperioden og da coronaperioden i foråret er overstået, bliver de reparationer man har udført på bassinet forsinket, og derfor åbner FIC først i aug. 2021, da sæsonen startede.

- I starten af nov. 2021 lukkede man så igen svømmehallen (detaljerne for nedlukningen kender jeg ikke præcis), og svømmeklubben fik ”erstatningssvømning” i Avedøre, hvor ikke alle hold kunne få plads, og slet ikke den vandtid HVSK plejer at have. Dette betød bl.a. at enkelte svømmehold måtte gå på meget tidlig juleferie, den erstatningstid HVSK fik i Avedøre betød at enkelte hold i svømmeskolen måtte svømme fra kl. 19-20 lørdag aften. Dette er ganske enkelt for sent for svømmere helt ned til 8 års alderen.

Forvaltningen meldte så tilbage ca. 13. december at man var påbegyndt vandpåfyldningen, og hvis alt gik godt, ville man kunne åbne omkring den 20.dec. Så meldte forvaltning pludseligt tilbage at ”klormaskinen” ikke virkede og det er først nu i skrivende stund 6. jan 2022, at forvaltningen kan melde tilbage at nu åbner man igen. Det er jo dejligt.

Kaos i forvaltningen!

Det virker som noget af et kaos i forvaltningen og en noget forvirret ”styring” af sagen med disse sene udmeldinger og den manglede forståelse for hvor svært det er for HVSK at planlægge sig ud af disse lange nedlukninger. Summa summarum er at HVSK ikke har kunnet benytte Friheden Svømmehal i ca. 6-8 mdr. i 2021.

Det sidste der så er sket, er at svømmeskolen ikke kan bruge Avedøre svømmehal grundet endnu en fejl/nedbrud, og på nuværende tidspunkt er der ikke givet nogen tidshorisont. Dette medfører igen aflysninger og medlemmer der igen ikke kan svømme, og klubben kan reelt ikke sige hvornår de kan komme til at svømme igen.

De unge mennesker kan ikke dyrke den sport de holder så meget af under disse forhold, og vores ansatte bruger uforholdsmæssigt meget tid på at søge svar fra forvaltningen og informere os forældre.

Melder sig ud!

HVSK har nu medlemmer som beder om at få betalt kontingent tilbage og sågar melder sig ud af klubben. Man har været nødt til at købe erstatningssvømmetider i andre omkringliggende byer, og det tærer meget på klubbens pengekasse.

Henrik Dann håber sluttelig at kommunen vil se på en form for kompensation (kr.), så man kan få dækket noget at hullet i klubkassen.

- Men alt i alt ønsker jeg at forvaltning strammer op om sådanne situationer, som klart vil komme igen, men som ærligt talt virker temmelig amatøragtigt håndteret. En kommune med tre svømmehaller, burde være bedre rustet til at tage sig af situationer som disse, slutter Henrik Dann, - og håber på et retursvar fra Hvidovres nye borgmester.

Svar fra borgmesteren:

- VI GÅR I GANGMED DET SAMME!

Kort før deadline har vi bedt borgmester Anders Wolf Andresen om en kommentar til det alvorlige problem for svømmerne og klubben:

- Det lyder virkelig utilfredsstillende. Jeg har fulgt med i Hvidovre Avis, men jeg var ikke klar over at problemerne har været af dette omfang. Kommunikationen til foreningerne om, hvad der sker og hvad de kan forvente, skal være så præcise, troværdige og rettidige som muligt. Jeg vil nu få sagen undersøgt til bunds, så vi kan sikre at de mange medlemmer af svømmeklubben kan få sikkerhed for at de kan dyrke deres idræt under faste rammer, og ikke mindst at der er tryghed omkring tingene, svarer borgmesteren.

mads-

Bilag 1

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 2

menu
menu