Sådan løfter kommunens skoler dit barn

Sådan løfter kommunens skoler dit barn

Frydenhøjskolen løfter sine elever bedst. Samlet ligger Hvidovres skoler, både private og kommunale, dog meget lavt placeret i årets CEPOS-analyse af skolernes undervisningseffekt

Frydenhøjskolen og Hvidovre Privatskole løfter sine elever mest, mens Langhøjskolen og Risbjergskolen løfter dem mindst.

Det fremgår af den årlige undersøgelse fra CEPOS, der ser nærmere på landets skolers undervisningseffekt.

Samlet set ligger Hvidovres skoler, både private og kommunale, på en 79. plads blandt landets kommuner. I Hvidovre løfter skolerne over en kam deres elever negativt med -0,1. Men ser man på de enkelte skoler er der altså en kommuneskole og en privatskole, der løfter sine elever positivt. Frydenhøjskolen løfter eleverne med 0,5 og Hvidovre Privatskole med 0,2.

Godt 1.400 skoler landet over indgår i CEPOS-analysen, der ser på den såkaldte undervisningseffekt. Det vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Analysen tager altså højde for, at det alt andet lige vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, mens det er sværere for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser.

Stolt af fremgang

Hvidovre Avis har spurgt kommunens skolechef, René Rasmussen Sjøholm, om analyse-resultatet kan bruges til noget.

- En undersøgelse baseret på et enkelt års afgangsprøveresultater skal naturligvis vurderes med forbehold og samtidig er det altid interessant at se på de data der udarbejdes i henhold til vores skolevæsen, siger skolechefen indledende.

Han påpeger, at især "udfordrede skoler" har gjort det godt. Af undersøgelsesresultatet fremgår det, at Frydenhøjskolen, Præstemoseskolen og Gungehusskolen har forbedret deres resultat siden sidste år.

- Enestående for afgangsprøveresultaterne fra i sommer er, at der danner sig er billede af at vores socioøkonomisk mest udfordrede skoler har klaret sig ekstraordinært flot. Sammenlignet med sidste år har der generelt været en markant fremgang for disse skoler, og det skal vi selvfølgelig tillade os at være stolte af, lyder det fra Hvidovre Kommunes konstituerede skolechef René Rasmussen Sjøholm.

Ses over flere år

Den konstituerede skolechef, der indtil for nylig selv har været leder på Risbjergskolen, der har et negativt resultat, mener imidlertid, at resultatet skal ses over en årrække. Syv skoler, både kommunale og en privat, har enten ikke rykket sig eller er gået tilbage i deres undervisningseffekt.

- Samtidig ser vi i sommerens resultater ligeledes bemærkelsesværdige resultater i den modsatte retning og grundlaget for dette kan analyseres ud fra flere perspektiver. Når resultaterne for nogle af vores skoler kan have så markante udsving fra år til år, så kan det eksempelvis skyldes negativt udslagsgivende karakterer for blot enkelte elever på en hel årgang. I henhold til dette er det altid væsentligt at se på skolernes præstationer over en årrække og som CEPOS undersøgelsen ligeledes viser, så har de skoler der leverede lavest i sommer alligevel præsteret over det socioøkonomisk forventede, når vi tager et gennemsnit at de senere års resultater, siger skolechefen.

René Rasmussen Sjøholms samlede konklusion på CEPOS-analysens resultat for Hvidovre er, at indsatser på i hvert fald nogle af kommunens skoler har virket.

- En potentiel konklusion på sommerens resultater viser med andre ord, at de indsatser der allerede er iværksat på vores socioøkonomisk mest udfordrede skoler, rent faktisk har en positiv effekt, slutter skolechefen.key

menu
menu