Sag om stort hus udsat

Sag om stort hus udsat

Trods politisk uenighed om Hvidovre Kommunes afslag på at bygge stort hus på Bjergagervej var der bred enighed om at udskyde sag til nærmere afklaring

Skal alle behandles ens, eller skal der foretages en individuel vurdering, hver gang nogen ønsker at bygge større end lokalplanen foreskriver.

Det var det centrale emne, da kommunalbestyrelsen tirsdag aften behandlede ejeren af Bjergagervej 35s dispensationsanmodning om at bygge 27 % på grunden fremfor de 20 %, som byplanvedtægten for området tillader.

Som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis har ejeren fået nej til dispensation af et flertal i Bygge- og Planudvalget. Det fik udvalgets Socialdemokrater til at trække sagen i kommunalbestyrelsen.

Udskød sagen

Den fornyede behandling i kommunalbestyrelsen ændrede imidlertid ikke i første omgang på, om ejeren kunne få dispensation til sit byggeri.

Efter en længere debat besluttede et stort flertal bestående af A, F, O, C, Ø og Liste H nemlig at udsætte sagen til næste kommunalbestyrelsesmøde. V stemte imod.

Under debatten blev det blandt andet drøftet, om det er på tide at gå de mange gamle byplanvedtægter i Hvidovre Kommune igennem.

- Vi mener, at det er vigtigt at få belyst, hvilken praksis der har været i forhold til dispensationer, afslag eller godkendelse. Derfor vil vi foreslå, at man udskyder sagens behandling til næste kommunalbestyrelsesmøde, så vi kan få fuldt svar på de spørgsmål. Vi mener ikke, at den her familie er blevet behandlet med samme mulighed for dispensation, som andre, sagde Anders Liltorp (A), da han indledningsvist beskrev Socialdemokraternes standpunkt.

Vil få priser til at falde

Fra DF’s formand for Bygge- og Planudvalget var der dog ikke tvivl om, at der skulle holdes fast i et afslag på dispensation.

- Jeg er ikke interesseret i, at vores kvarter bliver til et område med tætte rækker af store huse. Det vil få kvarteret til at ligne et industrikvarter, og jeg er sikker på, at huspriserne så vil falde, indledte formanden med at sige.

Han tilføjede, at han ikke kunne anerkende, at mange har fået dispensation til at bygge mere end det tilladte.

- Nogle siger, at der er givet et hav af dispensationer i området. I selve området er der mere end 600 ejendomme. Der er i de seneste to år givet fire dispensationer. Jeg ved godt, at hvis man skal fremme en sag, så skal man overdrive, men der må være grænser, sagde René Langhorn (O).

Dermed refererede han til de billeder, som grundejeren af Bjergagervej 35 havde medsendt for at vise, at andre har fået dispensationer til at bygge ud over byplanvedtægtens bestemmelser.

Sagen forventet behandlet på næste kommunalbestyrelsesmøde.red

menu
menu