Seks år med tunnelarbejde i Hvidovre er afsluttet

Seks år med tunnelarbejde i Hvidovre er afsluttet

3,1 km gennem Hvidovre ligger der nu en kloaktunnel, som kan afhjælpe oversvømmelser på strækningen og forbedre vandkvaliteten i Damhusåen, fordi der nu sjældent vil være overløb af kloakvand til åen

Der var støvregn i luften, og de store sikkerhedssko sank lidt ned i mudderet på byggepladsen, da en håndfuld medarbejdere fra HOFOR og Arkil stod og stampede for at holde varmen. Kranføreren var klar til at løfte Gudrun op på en lastbil - Gudrun er den tonstunge tunnelboremaskine, som har sørget for at tunnelere de sidste meter gennem Hvidovre.

"Det er ikke ligefrem med tårer i øjnene, men alligevel så er det lidt stort at tænke på, at nu er seks års tunnelarbejde gennem Hvidovre overstået. Nu ligger der en meget stor kloak klar til at sikre den del af Hvidovre, så presset på kloakken sjældent bliver så stort, at det beskidte vand løber over i gader og i Damhusåen", siger projektleder fra HOFOR, Marius Andersen Bruce.

Han har stået for den sidste etape, hvor tunnelen drejede lidt væk fra Damhusåen og ind mod Hvidovrevej, for at få koblet nogle store kloakledninger på tunnelen.

Farvel til Gudrun

Det er Arkil, der har været entreprenør på alle 3,1 km og nu kan sende tunnelboremaskinen videre til Tyskland.

"Maskinen har fightet godt her i Hvidovres sten- og flintfyldte undergrund. Vi har haft lidt udfordringer undervejs, men i det store hele har vores dygtige folk på pladserne været hurtige til at finde løsninger og komme videre", siger Michael Knudsen, projektchef fra Arkil.

Det er 760 m, Gudrun nu har gnavet sig gennem og efter hende ligger kloakrør med en indvendig diameter på 1,60 m. Seks skakte har hun været forbi på ruten - de fem af dem blev etableret som sænkeskakte, for at minimere støj og rystelser for naboer. Hun brød gennem betonvæggen til den sidste skakt fredag den 31. januar 2020 midt på dagen - omtrent et år efter hun første gang blev sendt afsted under Hvidovre.

Tålmodighed lidt endnu

Selvom tunneleringen er overstået, så tager det lidt tid at pakke byggepladserne ned. Der skal stadig laves tilslutninger til et par af skaktene, og først en gang i løbet af forsommeren er alle spor af det store arbejde slut. Byggepladsen ved Landlystvej er asfalteret, så den er tæt på at være væk. På Hvidovrevej ved Egneborgvej og i krydset Hvidovrevej/Landlystvej forventes at kunne genåbne for trafikken med udgangen af maj 2020.

Først når byggepladsen i krydset er helt væk kan ensretningen af Landlystvej ophøre, men HOFOR og Arkil gør alt hvad de kan for at komme væk fra de meget trafikerede områder så hurtigt som muligt.

"Det kan ikke undgås at give lidt udfordringer, når vi fylder så meget midt i en by. Men efter de første ting blev løst, så er det gledet nogenlunde med trafikken gennem Hvidovre - tak til Hvidovres borgere for tålmodigheden. I skal dog være tålmodige lidt endnu, men vi skal nok skynde os med at pakke sammen", lover Marius Andersen Bruce og Michael Knudsen.

FAKTA OM GUDRUN

Diameter 1,96m Vægt 26 tons Blev døbt af Borgmester Helle Adeler den 5. december 2018 Gudrun er netop nu på vej til sin næste opgave i Essen, Tyskland Bygherre: HOFOR A/S Entreprenør: Arkil A/S Rådgiver: Rambøll

En del af Gudrun bliver her løftet. Denne del af maskinen vejede ifølge kranmanden syv ton.

En del af Gudrun bliver her løftet. Denne del af maskinen vejede ifølge kranmanden syv ton.

menu
menu