Senior Idræt Hvidovre kommer i gang igen...

Senior Idræt Hvidovre kommer i gang igen...

Den hårdt ramte forening starter op den 1. september i Dansborghallen

Mange af de ca. 110 medlemmer i Senior Idræt Hvidovre frygtede, at den aktive forening ville få svært ved at klare tabet af de to stiftere, ildsjæle og formænd, Kurt Petersen, der døde i august, og ikke mindst Per Arild, der pludselig gik bort i maj måned.

– Vi har været hårdt ramt, men vi er fast besluttet på at komme videre, – det skylder vi stifterne og alle dem, som bakker op omkring foreningen og deltager så flittigt, siger den nykonstituerede formand Annemette Lund og kasserer Per Mikkelsen.

Annemette Lund, der er pensioneret efter 40 års ansættelse ved Hvidovre Kommune, har også god erfaring fra godt otte års virke som sekretær i Senior Idræt.

– Af vore 110 medlemmer, møder der aldrig under 80 op til vor formiddagstræning, motion, samvær og godt humør hver tirsdag i Dansborghallen, så de er trofaste, slutter formanden, der kan give flere oplysninger på tlf. 41 81 71 95.

Senior Idræts Hvidovre starter ud tirsdag den 1. september i Dansborghallen fra kl. 9.45 til 12.15, og ellers hver tirsdag.

m-

menu
menu