Ser positivt på muligheden for nye handicapboliger

Ser positivt på muligheden for  nye handicapboliger

Politisk enighed om at fortsætte dialogen med Lejerbo om handicapegnede boliger i nedlagte butikker i Strandbyparken

Som tidligere omtalt her i Hvidovre Avis har Boligselskabet Lejerbo henvendt sig til Hvidovre Kommune med et forslag om at omdanne to ledige erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger.

Hvidovre Kommune har et markant behov for handicapboliger, så henvendelsen fra boligselskabet fik en positiv modtagelse i kommunalbestyrelsen.

- Vi vil i SF meget gerne være med til at kommunen etablerer flere af denne type boliger, som Hvidovre bestemt har brug for, sagde Niels Ulsing.

Arne Bech (H) gav udtryk for, at der var tale om et særdeles “glædeligt” udspil fra Lejerbo og også Rene Langhorn (DF) pointerede, at der var grund til at glæde sig over boligforeningens udspil.

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Gundelack (A) fortalte kommunalbestyrelsen, at man i udvalget havde haft en grundig dialog om den mulighed, som kommunen nu har fået via boligselskabets henvendelse. Og alle i udvalget var glade for muligheden, understregede han.

Dialog fortsætter

Kommunen betaler i dag for pladser i midlertidige botilbud, som optages af borgere, der er klar til at flytte ud i egen bolig men stadig har brug for socialpædagogisk støtte. Disse borgere har vanskeligt ved at skaffe sig en bolig.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for flere af kommunens centre har allerede haft møder med Lejerbo med henblik på yderligere dialog om projektet.

En enig kommunalbestyrelse besluttede at gå videre med dialogen med Lejerbo.oas

menu
menu