SKAL SIKRE, AT VORES DYGTIGE MEDARBEJDERE HOLDER GOD TONE

SKAL SIKRE, AT VORES DYGTIGE MEDARBEJDERE HOLDER GOD TONE

- og giver en omsorgsfuld behandling til vores ældre, skriver borgmester HELLE ADELBORG:

Hen over sommeren har den offentlige debat i Danmark været fyldt med bekymrede miner over, hvordan vi behandler vores ældre. Debatten tog sit udspring i en TV2-dokumentar, som med skjulte optagelser fra plejehjem i Østjylland tegnede et rystende billede af, hvordan visse ældre bliver behandlet. Debatten er vigtig, da vores ældre medborgere fortjener et værdigt liv i den sidste tid.

I en fælles udtalelse i sidste uges Hvidovre Avis udtrykker Charlotte Munch (V) og Charlotte Hougaard Larsen (DF) på baggrund af TV2-dokumentaren bekymring over, hvordan forholdene er for de ældre i Hvidovre. Jeg forstår den bekymring, som man kan sidde med, efter medierne har beskrevet forhold som dem, vi har set og hørt om i Århus og Randers.

Derfor har vi i lighed med mange andre kommuner benyttet sagerne fra Østjylland til at kigge indad. Vi har reflekteret og været i intern dialog om, hvordan beboernes hverdag forløber på vores plejecentre, og vi føler os overbeviste om, at vi har et velfungerende ældreområde, som hver dag er i kontakt med tusindvis af borgere.

Mine to kolleger fra Kommunalbestyrelsen spørger i Hvidovre Avis om Hvidovre Kommunes plejecentre kan tåle den slags skjulte optagelser, som er kommet frem i TV2.

Vi kan aldrig udstikke garantier, men det er bestemt ikke min oplevelse, at der er grund til at tro, at vi i Hvidovre Kommune skulle have problemer af den karakter, vi har set skildret i TV2’s dokumentar.

Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune har i samarbejde med lederne på plejecentrene i kølvandet på sommerens debat haft en dialog om forholdene og drøftet, hvordan vi understøtter medarbejdere i, at deres adfærd og kommunikation til beboere er respektfuld og værdig. Plejecentrene vil også sikre, at der løbende og ved behov sker en gensidig forventningsafstemning om plejecentrenes tilbud, muligheder og service i dialogen med beboerne og pårørende. Derudover er der på alle plejecentre etableret bruger-pårørenderåd, hvor alle spørgsmål og problemstillinger på plejecentrene kan drøftes.

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi i Hvidovre Kommune gør meget ud af, at vores medarbejdere på plejecentrene og i Hjemmeplejen giver en omsorgsfuld pleje og holder en god tone overfor borgerne. Selvom vi alle i vores hverdag kan blive udfordret af mange opgaver, så er det enormt vigtigt, at man formår at behandle de mennesker, man omgiver sig med, ordentligt og tale til dem med respekt. Om det så er ældre borgere, der skal passes og plejes eller pårørende, som har brug for vigtig information.

Jeg vil derfor også i fremtiden have øget fokus på at sikre den gode dialog med beboere og pårørende. Det vil blandt andet ske ved, at Center for Sundhed og Ældre på personalemøder minder om, hvordan man sikrer en respektfuld og værdig kommunikation.

Udover at vi som kommune selvfølgelig gør alt hvad vi kan for at sikre, at vores plejecentre opleves som rare steder for beboere og pårørende, så bliver vi også kigget efter i sømmene udefra. Vi har både Styrelsen for Patientsikkerhed og Revisionsfirmaet BDO, der fører tilsyn med vores plejecentre. Registrerer de uregelmæssigheder, er det noget, vi straks handler på.

Det er afgørende, at vores ældre oplever både en god og værdig dialog og kommunikation i det daglige, og at den basale pleje er 100 procent i orden. Der må ikke ske svigt, som vi desværre har været vidne til i plejehjemmene i Østjylland.

Jeg vil samtidig også opfordre borgere og pårørende til at kontakte os, hvis de har haft en uheldig oplevelse.

Med venlig hilsen

Helle Adelborg, borgmester

menu
menu