Skal vi bo i en Beton og støj-jungle?

Skal vi bo i en Beton og støj-jungle?

Hvad med de grønne udearealer til borgerne?, skriver KLAVS:

Hvidovre kommune afholder borgermøde den 16 januar, om deres planstrategi, hvor de stadigvæk har Svend Aagesens Allé med på listen.

Lige præcis den placering har vi i grundejerforeningen Holmegård undersøgt grundigt, og ud fra de tegningsoplæg der er blevet forelagt, kan vi konstatere at bygningen vil stå 18 m fra en skinnerne på den travle (og meget støjende) godstogsbane. Det er på kanten af hvor man kan måle højspændingen fra de 25 kv ledninger der giver strøm til togene og det er langt under de 50 m man som absolut minimum anbefaler at der bygges fra tog (generelt - og her er det endda de værste tog der ligger 18 m! fra.

Deres egen støjrapport de fik udarbejdet viste netop også at støjniveauet fra 2. sal og op ville overskride grænseværdierne for støj - og samtidigt var lagt op til at der skulle være udeareal i 2. sals højde..

Kigger man på kravene til grønne arealer - og lidt på hvordan kommunen afviser diverse private byggerier med f.eks. en begrundelse om for få udearealer (til et en-families hus!) - så kan man se at når der kun er 18 m til godstogsbanen bag i den bebyggelse - og kun lige plads til en parkeringsplads foran bebyggelsen.. Så er arealet af grønne arealer jo ikke-eksisterende ved det byggeri og de har ingen udendørs opholdsarealer i nærheden, hvilket ellers er et krav i planloven.

Sidst men ikke mindst, er det planen at det skal være et almennyttigt byggeri.. Dvs. boliger til de ældre og de unge og andre udsatte, der IKKE selv kan vælge hvor de vil bo, men får boliger anvist.

Hvad er det kommunen ønsker at byde borgere i Hvidovre?

Når nu der skal så mange flere borger til Hvidovre (hvilket ikke nødvendigvis er dårligt), så skulle man måske også overveje hvordan forholdene er for dem der allerede er der. F.eks. er den mest populære sport for børnene i Hvidovre Nord, fodbold. I vinterperioden (som er 2/3 af tiden der spilles om året!) - er der INGEN træningsfaciliteter for de små børn (4+) - og deres forældre skal enten være “heldige” og låne et fritidshjems 3-mandsbane (til et hold på 40+ børn) - eller håbe at få en tid der ikke ligger alt for sent helt nede ved Avedøres få kunstgræs baner.. Der var engang mulighed for en indendørs bane på skolen ved siden af Rosenhøjs klubhus, men den blev bygget om til prioritere gymnastikken.

Hvad med at man i stedet anvendte et areal som Svend Aagesens allé til at gøre som bl.a. Ballerup har gjort - nemlig at bygge nogle overdækkede (men uopvarmede) haller - til en lav pris - hvor der fint kunne være 3 og 5-mands fodbold baner (dvs. til 4 til 10 årige børn) og der kunne være badminton, tennis baner mm.

Venlig hilsen

Klavs

Borger i Hvidovre Nord

menu
menu