Skolechef er stoppet - ny kommer fra Risbjergskolen

Skolechef er stoppet - ny kommer fra Risbjergskolen

Rune Schack Ahlmann er ikke længere skolechef i Hvidovre - han erstattes af Risbjergskolens nuværende leder

Uenighed om udviklingen af skoleområdet i Hvidovre betyder, at Rune Schack Ahlmann ikke længere er skolechef i Hvidovre. Risbjergskolens og Avedøre Skoles leder, René Rasmussen Sjøholm er foreløbigt konstitueret i skolechef-stillingen.

- Centerchef Rune Schack Ahlmann er efter gensidig aftale fratrådt sin stilling som centerchef for Skole og Uddannelse. Dette skyldes et forskelligt syn på områdets udvikling, lyder det i en skriftlig orientering på Risbjergskolens forældreintra fra områdets øverste direktør Susan Bjerregaard.

Susan Bjerregaard skriver endvidere til forældrene, at Risbjergskolens leder, René Rasmussen Sjøholm, efter hendes beslutning er konstitueret i Rune Ahlmanns stilling.

Til Hvidovre Avis siger Susan Bjerregaard, at den nye skolechef konstitueres den 19. november, og at det er skolens nuværende viceskoleleder Lis Apitz der konstitueres som ny skoleleder på Risbjergskolen.

Støtte loves til Risbjerg

Fra Susan Bjerregaard lyder det endvidere, at Rigsbjergskolen kan regne med støtte under forandringerne.

- Jeg har stor forståelse for, at Risbjergskolen også tidligere har bidraget til at løse problemer i andre dele af Center for Skole og Uddannelse, men der er her tale om en nødvendig prioritering fra min side. Risbjergskolen vil til gengæld modtage al den støtte, der er brug for fra Center for Skole og Uddannelse, skriver Susan Bjerregaard.

René Sjøholm Rasmussen blev i starten af januar konstitueret leder på Avedøre Skole, da skolens daværende leder Lars Haagendal efter Hvidovre Kommunes mening ikke kunne ændre på de økonomiske udfordringer, som skolen havde. Med konstitueringen som kommunens ny skolechef stopper René Rasmussen Sjøholm imidlertid ikke på Avedøre Skole.

- René Rasmussen Sjøholm vil stadig varetage skoleledelsen på Avedøre Skole frem til ansættelsen af en ny leder den 1. marts 2019, lyder det fra Susan Bjerregaard.

Rune Ahlmann blev selv konstitueret skolechef i Hvidovre Kommune efter den tidligere skolechef Søren Thorborg, der forlod Hvidovre Kommune i januar 2014 til fordel for en lignende stilling i Køge. Rune Ahlmann blev udpeget som ny skolechef i Hvidovre Kommune i august 2014. Fra Susan Bjerregaard lyder det:

- Hvidovre Kommune takker Rune Schack Ahlmann for hans indsats i kommunen.

key

René Rasmussen Sjøholm.

René Rasmussen Sjøholm.

menu
menu