SKOLESTRUKTUREN BØR BEHANDLES I ET MERE NAtURLIGT TEMPO

SKOLESTRUKTUREN
BØR BEHANDLES I ET
MERE NAtURLIGT TEMPO

Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål, skriver CHARLOTTE HOUGAARD LARSEN (DF):

Den kommende skolestruktur i Hvidovre, er en af de vigtigste beslutninger vi som politikere kan træffe.

Så er det rimeligt det bliver hastet igennem? På sidste kommunalbestyrelsesmøde var der enighed om at den kommende skolestruktur ikke var drøftet til bunds, og hele sagen blev sendt retur til yderligere behandling. Men åbenbart hastebehandling.

Men hvorfor skal det hastes igennem? Hvorfor er det så vigtigt det bliver besluttet i 2019 – det har jeg endnu ikke forstået.

I Børne og uddannelsesudvalget (BUU), hvor sagen har været behandlet, har vi savnet flere modeller. Vi er præsenteret for en model, og det har været frustrerende der har ikke har været flere muligheder i så vigtig en sag.

Ubesvarede spørgsmål

Under behandlingen af sagen i BUU var der ingen enighed om nogen af punkterne, og således kunne man tyde det samme i høringssvarene fra de forskellige skoler.

Alle syntes bestemt der er mange gode ting, men alle har også mange bekymringer.

I Dansk Folkeparti er vi specielt bekymrede for specialbørnene fra gruppeordningerne, der skal flyttes på Sønderkærskolen. Er det gennemarbejdet nok, er forældrene trygge i den flytning, er Sønderkær det rigtige sted, for så forholdsvis få børn?

Der er mange ubesvarede spørgsmål, som både vi som politikere og formegentlig os forældre til børnene ikke har fået svar på, eller været inddraget i.

Hos Dansk Folkeparti ønsker vi på ingen måde at flytte 10. klasse fra Engstrandskolen til Enghøjhuset.

Vi ønsker at se til Brøndby, som har haft rigtig meget succes med deres 10. klassecenter. Vi ønsker der skal laves et 10. klassecenter på Sønderkærskolen, som er midt i Hvidovre, og dermed kunne tiltrække unge fra hele Hvidovre og omegnskommunerne.

Så om det er de rigtige løsninger der er på bordet nu for Hvidovres yngste borgere, det er stadig svært at svare på.

Samtidig sidder Hvidovre privatskole med en problemstilling, der gør det umuligt for dem at nå og blive klar til indflytning i deres nye lokation, til de skal være ude af Sønderkærskolens lokaler.

Her ser vi bestemt en mulighed for at lade privatskolen blive til deres indflytning, og behandle skolestrukturen i et mere naturligt tempo.

Charlotte Hougaard Larsen

Næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget

menu
menu