SKOLESTRUKTUREN ER FOR VIGTIG TIL AT HASTE IGENNEM

SKOLESTRUKTUREN
ER FOR VIGTIG TIL
AT HASTE IGENNEM

- og hvad med den nye skole?, lyder det fra byrådsmedlemmerne STEEN ØRSKOV og LISA SKOV:

Mange vigtige spørgsmål har været på dagsordenen, når vi har drøftet Fremtidens skolestruktur i Hvidovre. Skolen er en af de absolut vigtigste kerneopgaver, som en kommune har. Derfor er det utrolig vigtigt, at sagen om skolerne i Hvidovre igen bliver drøftet politisk, inden der bliver truffet en beslutning.

Når vi nu ikke bare har sagt ja til alle de forslag, som der forelå, så er det fordi man har set meget indsnævret på disse konkrete idéer. Nye forslag har været fremme og bekymringer, men man har ikke grebet det og arbejdet videre med nogle af alle de nye tanker, som der også har kunne være.

De rigtige løsninger?

Vi har grundlæggende manglet viden om, at “det er de rigtige løsninger” for byens børn, og vi vil hos Det Konservative Folkeparti ikke træffe beslutninger, der beror på mavefornemmelser hos andre. Vi har brug for viden om, hvad det vil bibringe børnene, som gør det til endnu bedre tilbud. Der er masser af erfaringer at hente ude i det danske land. Dermed vil vi også blive beroliget med, det ikke blot handler om lokalegymnastik ( lokalerokade) fremfor, hvad vi vil med de enkelte tilbud.

Hos Det konservative Folkeparti sagde vi før valget, under valget og efter valget, at Hvidovre Kommune bør se på at bygge en ny skole. Skolen skulle erstatte Dansborgskolen, som har utidssvarende lokaler samt udnytte Strandmarkens Fritidscentergrunden, hvor vi også skal brug cirka 50 millioner kroner på vedligeholdelse. Hvis man tidligere havde besluttet at bygge en ny skole, så havde vi også kunne det. Det har tidligere været et argument, at vi ikke havde råd til at bygge en ny skole. Men det kan andre kommuner, så kan Hvidovre også.

Der er mange gisninger om, hvorfor man vælger ikke at ville bygge en ny skole. Det springende punkt er trods alt, at man ikke har undersøgt muligheden. Ligesom man ikke har undersøgt andre facetter af løsninger, som man kunne skabe i skolestrukturdebatten, hvis den havde været åben og med konstruktive forslag fra såvel borgere som fagpersoner i en inddragende proces. Så må vi politikere efterfølgende vægte, hvad vi mener er det rigtige for Hvidovres skolevæsen.

For det konservative Folkeparti glæder vi os til en skolestrukturdebat. Vi vil løbende understrege, at vi har brug for en inddragende proces men også indhente viden fra øvrige kommuner, der har lavet gode tilbud og løsninger for deres børn. Det vil være oplagt, at studieturen for Børne- og uddannelsesudvalget vil være omdrejningspunkt for det.

En skolestruktur skal holde i mange år, og vi skal gøre os rigtig umage. Det er vigtigt, at vi ikke haster det igennem.

Med venlig hilsen

Steen Ørskov og Lisa Skov

Kommunalbestyrelses-medlemmer

Det konservative Folkeparti, Hvidovre.

Steen Ørskov.

Steen Ørskov.

menu
menu