Slut med rygning på tribunen på Hvidovre stadion

Slut med rygning på tribunen på Hvidovre stadion

Hvidovre Kommune skal være røgfri - det betyder, at Hvidovre Stadion, Frihedens Idrætscenter og fritidsaktiviteter, hvor der færdes børn og unge, i løbet af 2020 skal være helt eller delvist røgfri.

Det fremgår af det udkast til handleplan, som de politiske udvalg i denne uge har fået forelagt.

På fritidsområdet vil der således ske nogle ændringer, så borgere i 2020 vil opleve forandringer.

Venlig henstilling

Der er imidlertid ikke tale om forbud mod rygning på offentlige arealer i Hvidovre Kommune.

- Med karakter af en venlig henstilling, frem for et forbud, arbejdes der her med tre delmål: ”En del af Hvidovre stadions publikumsarealer gøres røgfri”, ”Røgfrit indgangsparti til Frihedens Idrætscenter” og ”Røgfrie aktiviteter for børn og unge”, lyder det i sagsfremstillingen.

I den uddybende tekst forklares det, at rygning på områderne ikke vil blive helt udelukket.

- Det er planen at gøre hovedtribunen røgfri samt at der ved Frihedens Idrætscenter udpeges afgrænsede rygeområder, for at undgå røg ved indgange. Ved udvalgte kommunale events og aktiviteter for børn, unge og deres familier henstilles der til røgfrihed og frivillige foreninger inviteres til at sætte røgfrie fritidsmiljøer på dagsordenen, lyder det i oplægget fra kommunen.

Askebægere ved Frihedens Idrætscenter

Askebægere ved Frihedens Idrætscenter

menu
menu