Småbørn kan fortsat afleveres ved porten

Småbørn kan fortsat afleveres ved porten

Det mindsker antallet af konflikter, lyder det fra Hvidovre Kommune

Da de lokale dagtilbud åbnede op efter coronanedlukningen, måtte forældre og børn vænne sig til at vinke farvel ved porten eller hoveddøren.

Den praksis var ikke længere et krav fra 1. august, men fordi den har vist sig at mindske konflikter har de lokale institutioner fået lov til at fortsætte praksissen.

- I starten af Corona-perioden har både børn, forældre og personale lige skullet vænne sig til, at forældrene ikke måtte komme ind i dagtilbuddet. Men efter en tilvænningsperiode er det erfaringen fra mange dagtilbud i kommunen, at de fleste børn faktisk har profiteret af, at mor og far skal aflevere og hente udenfor. Det har betydet færre konflikter i forbindelse med skiftet og dermed bedre trivsel for det enkelte barn, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommune til Hvidovre Avis.

Ønsket nye vaner

Fra 1. august 2020 ophørte den midlertidige bekendtgørelse på dagtilbudsområdet, og dermed trådte Dagtilbudsloven igen i kraft, som baggrund for institutionernes arbejde.

- I den forbindelse har flere institutionsledere ønsket at fastholde de nye vaner for børnenes skyld. Center for Børn og Familier har derfor givet mulighed for, at ledelsen sammen med forældrebestyrelsen fremadrettet selv kan beslutte, hvordan aflevering/afhentning skal foregå i det enkelte dagtilbud, skriver Hvidovre Kommune til Hvidovre Avis. key

menu
menu