Snart skal madaffald sorteres

Snart skal madaffald sorteres

Etageboligbeboere starter med at sortere madaffald i oktober - i april 2020 kommer haveboligejerne med i ordningen

Genanvendelse af madaffald i Hvidovre skal gå fra 31 % i 2018 til 50 % i 2020.

Derfor skal alle borgerborgere, der bor i lejlighed, fra 1. oktober sortere deres madaffald separat fra husholdningens øvrige affald.

Alle beboere i etageejendomme vil således fået tildelt en startpakke inden madaffaldsordningen starter. Pakken består af en grøn affaldsspand og en rulle grønne poser, som madaffaldet skal smides ud i en særlig madaffaldscontainer, som hver enkelt ejendom ligeledes vil få opstillet.

- Poserne er lavet af genavendelig plast. På modtageanlægget for madaffald bliver poserne frasorteret, så plasten atter kan genanvendes, står der i det brev, som er udsendt via E-boks.

Haveboliger først i 2020

Ejere af haveboliger skal ligeledes i gang med at sortere deres madaffald, men det bliver først fra 2020 at også deres madaffald sendes til genanvendelse. Forud for 1. april 2020, vil hver husstand få en udendørs rumopdelt beholder til madaffald og restaffald, i stedet for det nuværende stativ/beholder til dagrenovation. Hver husstand får, ligesom beboere i etageejendomme nu er ved at få, en startpakke til sortering af madaffald.

Når madaffaldsordningen starter i etageejendomme i Hvidovre, skifter Dagrenovation desuden navn til Restaffald. Løber man tør for grønne poser, vil det være den enkelte ejendoms kontaktperson, der bestiller flere poser. Når husejerne begynder på at sortere madaffald, skal de blot binde en ubrugt madaffaldspose fast på beholderens håndtag. Så lægger skraldemanden en ny rulle poser.

menu
menu