Snedkerhavens beboere varslet i tide

Snedkerhavens beboere varslet i tide

Rigspolitiet søgte om forlængelse i september - beboerne fik brev om det i midten af november

Overraskede naboer til Rigspolitiets kontorpavilloner er blevet varslet i tide af Hvidovre Kommune.

Det skriver Hvidovre Kommune i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Som beskrevet i artiklen på forsiden af denne uges avis, blev de kommende beboere i rækkehusene på Snedkerhaven (tidligere Landlystvej) noget overraskede, da de omkring den 14. november modtog en mail om, at Rigspolitiet har søgt om dispensation til at deres kontorpavilloner må stå yderligere tre år på adressen. Beboerne skulle sende eventuelle indsigelser til Hvidovre Kommune senest den 22. november.

Mener Hvidovre Kommune, at en frist til den 22. november er rimelig, når brevet ikke er sendt direkte til de kommende beboere?

- Politiets ønske om at få dispensation til at have pavillonerne stående 3 år mere er sendt i naboorientering i perioden den 7. november 2019 - 22. november 2019. Det følger planlovens bestemmelse om 2 ugers skriftlig orientering. Det er ejendommens ejer, der har modtaget brev om naboorienteringen, og ejeren har ansvar for at sende den videre til de fremtidige rækkehusejere, lyder i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommune til Hvidovre Avis.

Politi søgte i september

Beboerne var ellers blevet lovet, at pavillonerne ville blive fjernet inden de skulle flytte ind den 1. december.

Hvorfor har Hvidovre Kommune ikke sikret, at politiet har fjernet deres pavilloner inden udgangen af oktober 2019?

- Det har vi ikke gjort, fordi politiet i starten af september måned søgte om forlængelse. Kommunen er nu i gang med at behandle politiets ansøgning herunder orientere naboerne og træffer derefter en endelig afgørelse i sagen.

Hvornår kan rækkehusejerne forvente at få at vide, om der gives dispensation eller ej?

- Det kan de forvente at få at vide, når kommunen har gennemgået og behandlet de eventuelle indsigelser i forbindelse med naboorienteringen og truffet en afgørelse.

Hvordan får de kendskab til resultatet af Hvidovre Kommunes beslutning om en eventuel dispensation?

- Ligesom med naboorienteringen vil afgørelsen blive sendt til ejendommens ejer, der har ansvar for at sende den videre.

key

menu
menu