Snot - uanset farve - er nok til at afvise

Snot - uanset farve - er nok til at afvise

Men har barnet en kendt diagnose, der giver snue, må barnet gerne være i institution, skriver Hvidovre Kommune

Det er ikke alle kommuner, der afviser børn i de lokale institutioner, hvis børnene er snottede. I en af de andre Vestegnskommuner skelnes der f.eks. mellem grønt og klart snot, som årsag til at sende børnene hjem igen.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvorfor der ikke skelnes mellem grønt snot og klart snot, som årsag til afvisning.

- I Hvidovre Kommune skelner vi ikke mellem grønt og klart snot, men forholder os til Sundhedsstyrelsens vejledning, ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge”, der har været gældende siden 2013. I forhold til denne må barnet komme i dagtilbud, når det er raskt. Det vil sige, at barnet: Er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig omsorg eller pasning. Ikke har tegn på specifik sygdom, det kan være snue, hoste, øjenbetændelse med pudsflå, påvirket vejrtrækning, udslæt, opkastning og diarre, lyder det indledningsvist i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommune.

Almentilstand afgørende

Af svaret fremgår det også, at snot alene ikke er afgørende for, om et barn afvises i en lokal institution.

- Børn kan have snot i store eller små mængder og af mange farver og årsager, men det er barnets almentilstand, der er afgørende i vurderingen af, om barnet kan komme i daginstitution. Børn med allergi eller andre kendte diagnoser, der giver snue, må naturligvis gerne være i dagtilbud, lyder det fra Hvidovre Kommune.key

menu
menu