- Socialdemokraterne har valgt Dansk Folkeparti...

- Socialdemokraterne har valgt Dansk Folkeparti...

Således lyder det i en fælles udtalelse fra partierne i valgforbundet bestående af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

- Socialdemokraternes tætte parløb med Dansk Folkeparti i budgetforhandlingerne bekræfter os i vigtigheden af vores valgforbund.

Sådan indleder de fire partier deres fælles udtalelse, som de har sendt til Hvidovre Avis.

Videre hedder det:

- Der er pæne hensigtserklæringer i budgettet, men ingen konkrete tiltag på kernevelfærds-områder som folkeskolen og de for store klasser. Socialdemokraternes og Dansk Folkepartis udmelding om at bevare det nuværende serviceniveau er uambitiøs. Det bør være muligt at give Hvidovres borgere endnu bedre kernevelfærd.

SF og Enhedslisten gik seriøst ind i budgetforhandlingerne. Vi forsøgte at strække os langt for at få konkrete tiltag som gratis psykologhjælp til unge og indsats mod for store klasser i stedet for budgetnedskæringer.

Samlet set må vi desværre konstatere, at Socialdemokraterne har valgt en fælles politik sammen med Dansk Folkeparti. Velvidende at det er en politik, vi ikke kan tilslutte os

Derfor er det efter budgetvedtagelsen blot blevet endnu mere nødvendigt med vores valgforbund mellem Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

- Bliver de fire partier tilsammen store nok efter valget, så kan vi trække vores socialdemokratiske borgmester væk fra kinddansen med Dansk Folkeparti og ind på et mere socialt og miljømæssigt bæredygtigt spor sammen med os, slutter de fire partier deres udtalelse.

oas

menu
menu