Socialdemokraterne om Hvidovre Havn

Socialdemokraterne om Hvidovre Havn

Mulighed for restaurant med udsigt over Kalveboderne skal undersøges, skriver borgmesteren og socialdemokratiet

Sagen om udviklingen af Hvidovre Havn blev mandag drøftet af medlemmerne af Økonomiudvalget.

Efterfølgende meldte borgmester Helle Adelborg ud, hvad hun og Socialdemokraterne vil med fremtidens Hvidovre Havn.

- I Socialdemokratiet er det alfa og omega for os, at vi har en havn, der er for alle vores borgere, indleder hun.

Politikerne i udvalget har drøftet en række fremlagte scenarier og borgmesteren forholder sig helt konkret til nogle af områderne. Blandt andet parkering, cykelparkering og adgang til toiletter, som hun alle mener bør løses. Hvad angår klubberne melder hun følgende:

- En genopførelse af søspejdernes klubhus ønsker vi at fremme. Roklubben, mener vi, bør nedrives og en ny bygning opføres med Maritimt Center, siger hun.

Desuden nævner hun blandt andet, at Socialdemokraterne mener, der skal være en havnefoged i havnen samt at mulighederne for at etablere en restaurant med udsigt over Kalveboderne skal undersøges. Ligeledes mener hun, at der på sagt skal ses på om vanddybden i havnen kan øges.

red

menu
menu