SOCIALDEMOKRATERNE KOM HELDIGVIS TIL FORNUFT

SOCIALDEMOKRATERNE
KOM HELDIGVIS TIL FORNUFT

G. JENSEN om dispensationen til privatskolen i Hvidovre:

Tak fordi de fleste socialdemokrater besindede sig og gav den dispensation til Hvidovre Privatskole, om at sætte undervisningstelte op på grusbanen.

Man var næsten godt klar over at SF ville stille sig på bagbenene - men tænk at nogle socialdemokrater stadig har den holdning "at man ikke skal have privatskoler – så derfor skal man for alt i verden forsøge at stoppe eller gøre det mest besværligt for alt hvad der har med dette at gøre…."

HALOOOO... vi skriver 2020! Ved I overhovedet hvad en privatskole er i dag, eller lever I med de fordomme der stadig findes: Eksempelvis at det skulle være er en dybt elitær, gammeldags skole for rige folks børn. En skole, der ikke løfter sit sociale samfundsansvar og som bare scorer kassen?

Men det må forhåbentlig være jeres mangel på viden om de faktuelle forhold omkring privatskoler!

Privatskoler koster ikke skatteyderne flere penge, end folkeskolerne gør. Faktisk koster en privatskoleelev samfundet færre penge om året end en folkeskoleelev. Den offentlige udgift til en folkeskoleelev er 61.801 kroner pr. år, mens det statslige tilskud – og dermed den offentlige udgift – til en elev i de frie grundskoler er gennemsnitligt 47.497 kroner om året. En elev på privatskole koster dermed det offentlige 14.304 kroner mindre om året end en folkeskoleelev. Derfor: Forestiller man sig, at samtlige privatskoleelever i Danmark i stedet skulle undervises i folkeskolen, ville det betyde en merudgift for det offentlige på mindst en milliard kroner om året. Det er værd at bemærke, at forældre til børn i privatskole både betaler til folkeskolen via deres skat og derudover et ekstra beløb til deres børns skolegang i privatskole. Der er i øvrigt ingen skattegevinst for forældrene

Både statistikkerne og virkeligheden på privatskolerne afslører, at det er alle mulige folks børn, der går i privatskole. Kigger man på forældre til børn i privatskoler, er der stor spredning både hvad angår indtægt og uddannelsesniveau – faktisk større spredning end man ser blandt forældrene til børn i folkeskolen.

En anden fordom er at privatskoler skulle score kassen. Privatskoler kan slet ikke score kassen. Privatskoler er selvejende institutioner, og alle skolens midler skal bruges til undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter for skolens elever. Sådan er reglerne. Det betyder fx, at skolerne ikke frit må give medarbejderne personalegoder. Privatskolerne må heller ikke frit aflønne lærere og ledere. De ansatte på privatskolerne er ansat på en statslig overenskomst og tjener rundt regnet det samme som ansatte i folkeskolen. Faktisk tjener lærere på privatskoler i gennemsnit en smule mindre end lærere i folkeskolen. Kigger man på den gennemsnitlige privatskoles indtægter, kommer knap tre fjerdedele af skolens penge fra et fastsat statstilskud pr. elev. En fjerdedel af midlerne kommer fra forældre-betaling og en sidste lille procentdel er indtægter fra leje, private gaver etc. Størstedelen – 76 procent – af privatskolernes udgifter er relaterede til undervisning, fx lærerlønninger, undervisningsmaterialer foruden udgifter til skolefritidsordninger. 8 procent af indtægterne bliver brugt til administration, og 14 procent af pengene går til udgifter til skolens bygninger og ejendom.

Vi snakker meget om diversitet i dagens Danmark - det gælder vel også børnenes skolegang!

En af de mest udbredte fordomme om privatskolerne er, at de er med til at ødelægge sammenhængskraften. Jeg tror på at man på privatskoler netop styrker sammenhængskraften, og at små stærke fællesskaber styrker det store fællesskab - nemlig SAMFUNDET!

Med håbet om

fortsat diversitet i Hvidovre

G. Jensen.

Hvidovre Syd

menu
menu