Søg tilskud til projekter der kobler friluftsliv og sundhed

Søg tilskud til projekter der kobler friluftsliv og sundhed

Friluftsliv og naturoplevelser er et effektivt middel til at øge fysisk, social og mental sundhed. Men hvilken rolle kan foreningslivet spille i den forbindelse?

Det ønsker Friluftsrådet at udforske med en ny strategisk uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der bruger friluftsliv og naturoplevelser til at fremme sundhed og livskvalitet for specifikke målgrupper.

Friluftsrådet ønsker både at fremme landsdækkende projekter og lokale initiativer, hvor frivillige kræfter skaber nye, lokale tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter gennem friluftsliv og naturoplevelser.

- Der er efterhånden mange, der har fået øjnene op for, at friluftsliv og naturoplevelser kan noget helt særligt i forhold til at skabe fysisk, social og mental sundhed, men der er stadig et stort potentiale i at bygge bro mellem friluftsorganisationer og aktører på sundhedsområdet, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Det er muligt at søge tilskud til to forskellige typer projekter inden for det overordnede tema "Sundhed skaber friluftsliv":

Der uddeles to millioner kroner til lokale projekter, hvor frivillige foreninger skaber nye, lokale tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter gennem friluftsliv og naturoplevelser. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner. Der uddeles 15 millioner kroner til udviklingsprojekter, som øger fysisk, mental og social sundhed for specifikke målgrupper gennem naturoplevelser og friluftsliv. Almennyttige foreninger kan søge om tilskud på mellem 500.000 kroner og 5 millioner kroner.

Der er ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019.

menu
menu