Sognepræst frikøbt til 1½ års orlov

Sognepræst frikøbt til 1½ års orlov

Menigheden i Strandmarks Sogn må sige et midlertidigt farvel til den populære sognepræst Rose Marie Tillisch, der har fået 1½ års orlov fra sit virke ved Strandmarkskirken fra den 1. marts 2020, og først vender tilbage den 1. september 2021.

Grunden til Rose Marie Tillischs pause fra Strandmarkskirken er, at hun er blevet frikøbt af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, for bl.a. at undersøge og udvikle en af kirkens store succeser, nemlig babysalmesang, som i løbet af forholdsvis kort tid har bredt sig til mange af landets folkekirker, ligesom hun skal undersøge og udvikle det folkekirkelige ældrearbejde med særlig fokus på demens og andre sårbare ældre.

Rose Marie Tillisch holder afskedsgudstjeneste i kirken søndag den 26. januar kl. 10.00, hvor temaet er TRO, - hvad er tro, og hvad er det at være tro?

menu
menu