Spændende med ungdomsboliger

Spændende med ungdomsboliger

Der er for tiden byggeplaner mange steder i Hvidovre. Nyeste plan er eventuelle ungdomsboliger i den absolut nordligste ende af Hvidovre - faktisk så nordligt, at det er på grænsen til Rødovre.

Men skidt nu med det, for selv om postnummeret er Rødovre, så er kommunen Hvidovre.

Byggeriet ser moderne og visionært ud, og i projektoplægget er der nærmest ingen grænser for, hvor attraktivt det er at bo i Hvidovre. Det kan man næppe være uenig i, når man selv bor i Hvidovre, men lidt komisk bliver det nu, når der står, at attraktiviteten skyldes byens egen kyst, havn, fine udearealer og sportsfaciliteter.

Det er ikke urigtigt, at Hvidovre besidder de førnævnte kvaliteter, men sagen er nok mere, at det er presset på... samt det utilstrækkelige antal af ungdomsegnede boliger i København, der gør Hvidovre interessant for de to ejendomsselskaber TopDanmark Ejendom og Baunsøe Ejendomme at bygge i byen.

Så selv om bygeriet ser spændende ud, og - hvis det bliver en realitet - forhåbentlig kommer til at glæde i omegnen af 120 unge, så kan der dog ikke herske tvivl om, at de to ejendomsselskaber næppe bygger ungdomsboliger af etiske årsager.

Der er heller ikke nødvendigvis noget galt med, at der bygges ungdomsboliger, fordi det er økonomisk fordelagtigt for bygherren, men set fra et Hvidovreperspektiv må man dog spørge sig selv, om Hvidovre har brug for flere ungdomsboliger.

menu
menu