Spændende rejse i kunst og teologi

Spændende rejse i kunst og teologi

Hør præsten ved den katolske menighed i Hvidovre fortælle om sit liv ved Ældre Sagens torsdagsforedrag den 10. oktober

Når Ældre Sagen i Hvidovre på torsdag den 10. oktober kl. 14 indbyder til torsdagsforedrag i Kometen, bliver der lejlighed til at få et indblik i en usædvanlig teologisk karriere, som har ført til en præstestilling ved den katolske kirke i Hvidovre, Sankt Nikolaj Kirke på Strøbyvej, der blev indviet i 1960, da den afløste et trækapel fra 1931.

Foredragsholderen er Michael Hornbech-Madsen, der blev indsat som første danske præst for den katolske menighed i Hvidovre i 2017. Han blev oprindelig uddannet som skuespiller og balletdanser på Det Kongelige Teater og var 1973 til 1980 aktiv som danser og skuespiller ved flere forskellige københavnske teatre - særligt i musikforestillinger.

Michael Hornbech-Madsen udnyttede også sit skuespillertalent til at optræde som Pjerrot ved Tivoli's Pantomimeteater fra 1980 og 10 år frem. I 1990 valgte han at rejse til Rom for at vie sit liv til den katolske kirke. Det førte til, at han i 1994 som 44-årig blev præsteviet i den italienske hovedstad. Kom og hør om denne spændene rejse i kunst og teologi.

Deltagergebyret er 100 kr. (140 kr. for ikke-medlemmer) incl. kaffe/the og brød. Tilmelding via hjemmesiden ældresagen.dk/hvidovre eller til kontoret i åbningstiden, tlf.: 36 47 85 15.

menu
menu