Specialskole på Sønderkær og eliteklasse på Gungehusskolen

Specialskole på Sønderkær og eliteklasse på Gungehusskolen

En helhedsplan for skoleområdet og dermed en ny skolestruktur i Hvidovre er på vej i høring

Stigende børnetal, flere børn får diagnoser og en skæv fordeling af ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter er nogle af årsagerne til, at Hvidovre Kommune nu lægger op til en ny skolestruktur.

Hvis den nye struktur ender med at blive vedtaget, skal der oprettes specialskole på Sønderkærskolen, 10. klasse skal flyttes Enghøjhuset og

- Administrationen identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er: Ca. 600 flere elever frem mod 2030, stigning i antallet af elever, der får diagnose, en skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter og en markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen, lyder det i det skriftlige oplæg, som Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) foreløbig har fået til behandling.

BUU tog i går stilling til, om ændringerne - eller helhedsplanen for området - skulle sendes i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

De høringsberettigede skal således give deres input til, hvad de synes om en ændret struktur for det lokale skolevæsen. Fra Hvidovre Kommune er udgangspunktet, at en ændring af strukturen skal sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler i kommunen.

Specialskole på Sønderkær

Bæredygtig menes det f.eks. at være, hvis Sporet flyttes til Sønderkærskolen.

- Ved en flytning af Sporet tænkes tilbuddet udviklet, så eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen med fordel kan flyttes til specialskolen. Udviklingen og udvidelsen gør det muligt at lave et fleksibelt tilbud, hvor læringsmiljøet tilpasses det enkelte barn, står der i oplægget fra Hvidovre Kommune.

Løsningen på den skæve fordeling af ressourcesvage og -stærke familier i skoledistrikter tænkes løst ved at tilbyde f.eks. profilskole og elitelinje.

- I dag er en række af kommunens skoler udfordret på elevsammensætningen. En undersøgelse viser, at for disse skoler er den største udfordring søgemønstrene til skolen, frem for sammensætningen af distriktet. For at ændre søgemønstrene kan der arbejdes med henholdsvis eliteklasser og profilskoler, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Helt konkret foreslår Hvidovre Kommunes administration, at der oprettes en elitelinje på Gungehusskolen.

- Det anbefales, at der igangsættes en afdækning af, hvad indholdet i en sådan elitelinje (på Gungehusskolen, red.) skal være, står der i sagens fremstilling til politikerne.

Ydermere foreslås det, at kommunens ni skoler alle skal være 3-sporede.

key

Sønderkærskolen kan i fremtiden komme til at danne rammen om kommunens samlede specialtilbud på skoleområdet.

Sønderkærskolen kan i fremtiden komme til at danne rammen om kommunens samlede specialtilbud på skoleområdet.

menu
menu