Specialskoleområdet på bordet igen

Specialskoleområdet på bordet igen

Nu skal sagen om besparelser på specialskoleområdet behandles politisk igen...

Mere end 500 borgerunderskrifter, kritiske høringssvar og debatindlæg samt spørgsmål til kommunalbestyrelsen var måske en medvirkende årsag til, at sagen om besparelser på det specialiserede skoleområde i sidste måned blev taget af bordet for endnu en runde af politiske behandlinger.

I går, efter redaktionsens deadline, blev sagen behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der blev udvalget præsenteret for nogenlunde samme sagsfremstilling som i sidste runde. Det vil sige, at Hvidovre Kommunes Center for Børn og uddannelse foreslår en række tiltag, der samlet set kan løbe op i en besparelser på 9,65 mio kr.

I sagsfremstillingen står effekten af tiltagene beskrevet således:

- De fremlagte tiltag vil reducerede det forventede merforbrug med 9,65 mio. kr., lyder det i oplægget til det politiske udvalg.

Sagen var i første rund sendt i høring til Handicaprådet, der som ovennævnt indgav et kritisk høringssvar, hvor rådet beskrev de alvorlige konsekvenser, som rådet mente, at tiltagene ville medføre. I den nye runde er Handicaprådet ikke blevet hørt, og det er i følge Hvidovre Kommunes direktør for området ikke en fejl.

- Når vi ikke har sendt den i høring endnu en gang skyldes det, at det er den samme sag - der blot er foldet ud i en supplerende sagsfremstilling. Der er således ikke ændret i indholdet, som der skal tages stilling til, lyder det fra Susan Bjerregaard, der er Hvidovre Kommunes direktør for blandt andet Børne- og Skoleområdet.

Sagen skal efter behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget også behandles i af kommunalbestyrelsen - formentlig den 30. april.key

menu
menu