SPIN OG KAMMERATERI

SPIN OG KAMMERATERI

TORBEN STRØM undrer sig over Danmarks Naturfredningsforenings syn på sagen om Ege Alle:

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Hvidovre skriver i forrige uges Hvidovre Avis: ”Vi har ikke ønsket at gå ind i den konkrete sag uden at kende alle dens detaljer”.

Klog holdning af Dansk Naturfredningsforening som fortjener al respekt for sit arbejde igennem 100 år i Danmark. DN's formand henviser alligevel til Lokalplan 237 fra september 2020 samt indlægsbilledet af Ege Alle med vejtræerne. Det bruger han også som illustration til sit indlæg og ændrer originalteksten til ”område omkring Ege Alle”.

Manipulation

Lokalplanen 237 blev færdig og offentliggjort i september 2020. Ca. 3 uger efter udgivelsen og efter debatten om træerne i Hvidovre Avis, TV2 og kommunalbestyrelsesmødet, skrev Administrationen et indlæg i Hvidovre Avis med overskriften ”EGETRÆER HØRER TIL PÅ EGE ALLE”, hvor de fremhævede fotografiet og tilhørende tekst i lokalplanen side 5.

Jeg kunne se at tekst og billede ikke passede! Derfor kontaktede jeg teknisk forvaltning og bad om billedets data og fotograf.

De ansvarlige for færdiggørelsen af lokalplanen har januar 2021 erkendt, at billedet med vejtræerne på Ege Alle var misvisende og ikke stemmer overens med teksten i lokalplanen.

En byplanlægger i kommunen erkendte, at han havde fået til opgave at tage billedet af Ege Alle i september 2019, til brug i den ny lokalplan! På samme tidspunkt var min skriftlige kommunikation med forvaltningen på sit højeste.

Spin og kammerateri

Formanden for DN henviser også til et tidligere debatindlæg fra dec. 2020, ”de grønne værdier”, - skrevet af Bodil Enke med underteksten: ”Åben tak til borgmesteren”.

I sit indlæg citerer Bodil Enke ordret borgmesteren i et brev til mig, og som kun jeg og kommunalbestyrelsen burde kende til. Sidst i sit indlæg fremhæver B.E. også fotografiet af egetræerne på Ege Alle i Lokalplan 237.

Ugen efter dette indlæg, spurgte jeg i et indlæg Bodil Enke, hvordan hun kunne citere borgmesteren, og hvordan hun havde fået adgang til borgmesterens brev. Kun jeg, kommunalbestyrelsen og Vej & Park burde kende til brevet. Det fik jeg aldrig svar på!

Det fik mig til at researche om Bodil Enkes havde personlige relationer til Erling Groth, som havde sin gang i Vej & Park. Det viste sig, at der var positivt resultat.

Efter skriverier med jurister i kommunen om aktindsigt i specifikt dette brev, fordi ingen udover kommunen burde have kendskab til brevet, modtog jeg skriftligt at Vej & Park i ca. april 2020 havde udleverede brevet til Erling Groth, som tilsyneladende har udleveret brevet til Bodil Enke.

Som borger er det ikke betryggende, at naboen kan læse med, når man har en sag med kommunen. Vej & Park har handlet imod ordentlig forvaltningsskik.

Ordentlighed

Jeg kan ikke være uenig med DN i, at vi skal værne om naturen, men jeg er uenig med formanden om, at man kan kalde misligholdte vejtræer igennem 20 år, ulovlig plantet på Ege Alle, for kulturelt og æstetisk.

Det bør og må ikke være en selvfølge, at en grundejer kan bestemme over omgivelserne blot fordi, at han ønsker sig en "fantastisk" udsigt fra sit køkkenvindue, mens 5 grundejere der bor langs vejen, mister udsigt til himmel og vejbelysning, samt belastes med gener og ødelæggelse af fliser osv.

Uden lovhjemmel og uden faglig viden plantede han 8 egetræer og lod sine naboer i den tro, at formalia var i orden.

Torben Strøm, Ege Alle

menu
menu