Sporene skræmmer!

Sporene skræmmer!

Udbygning af Amagermotorvejen kan ende med en meget stor belastning for mennesker, miljø og natur i både Syd og Avedøre, skriver J. EGEVOLDEN:

Tak for et interessant møde om udbygning af Amagermotorvejen i teatersalen i Frihedens idrætscenter i torsdags.

Stor beundring og tak for de kloge og bekymrede indlæg fra mange dybt berørte medborgere, håber virkelig det vækker genklang rette sted.

Det ser ud til at kunne ende med en meget stor belastning for mennesker, miljø og natur i både Syd og Avedøre. Og det er jo ovenpå nuværende store belastning med de allerede eksisterende spor.

Tak til borgmesteren for en fuldstændig klar udmelding til os om det uantagelige i projektet.

Der står i mødeinvitationen, trykt i nærværende avis, at mødet blev videooptaget. Ved mødets afslutning blev der spurgt til det, og svaret var, at borgernes indlæg ikke blev filmet/registreret pga gdpr.

Vi skal så alle gå hjem hver for sig og skrive separat til Vejdirektoratet via deres hjemmeside. Det er et ærgerligt benspænd for synergieffekten fra mødet forsvinder jo?

Fremover kunne man i invitationen gøre opmærksom på, at kun oplæg fra myndighederne lægges op på hjemmesiden, så undgås misforståelser her.

Samtidig kunne vi iagttage, at der blev filmet ivrigt med en mobil under alle indlæg? Kan nogen bibringe mig klarhed over det?

Og så tre store ønsker til de ansvarlige:

Indkald snarest muligt til et nyt møde i lokaler med plads til alle fremmødte.

Medbring nogle af de ansvarlige embedsfolk og politikere fra ministerier, styrelser og By og Havn, så vi kan få svar på flere spørgsmål. Det er jo vores fremtid der er på spil.

Medbring en sekretær der nedfælder borgernes spørgsmål/ bekymringer/ideer så de indgår i processen. Det kan gøres anonymt.

Mvh og på forhånd tak

J. Egevolden, Avedøre

menu
menu