Stemt ned af budgetforlig

Stemt ned af budgetforlig

Debatten om ændringerne af Hvidovre Motionscenter fortsatte på fuldt blus, da der var kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge

Enhedslisten foreslog på seneste kommunalbestyrelsesmøde, at de penge - i alt 648.000 kr. - som kommunen får fra regeringen, som kompensation for lønforhøjelse til borgmester- og udvalgsvederlag bliver brugt på at fortsætte Hvidovre Motionscenter uændret.

- Da Hvidovre kommunalbestyrelse allerede har sagt, at kommunalbestyrelsen godt kan undvære denne forhøjelse, kan dette øgede tilskud anvendes til at imødegå den besparelse (som udføres på Hvidovre Motionscenter, red.), lød det blandt andet i Enhedslistens medlemsforslag.

Forslaget vandt dog ikke genklang hos forligspartierne, der klart afviste at ændre på deres beslutning.

- Jeg er enig i, at vi har været igennem et langt og uskønt forløb, men man må komme til et tidspunkt, hvor man må indstille sig på de endelige forhold, sagde konservatives Steen Ørskov Larsen.

Ændring af centret

Heller ikke Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti ville give sig. Han anførte, at der efter hans mening er tale om, at modstanderne af ændringen af Hvidovre Motionscenter vælger at se bort fra, at Hvidovre Motionscenter netop ikke skal lukkes.

Det argument bed Arne Bech fra Hvidovrelisten imidlertid ikke på.

- Totalt set er der tale om en ødelæggelse af Hvidovre Motionscenter, som har en samfundsmæssig konsekvens. Vi forholder os ikke ideologisk til den her sag, vi går efter, hvad der er bedst for Hvidovre, og det handler om borgernes livskvalitet, som vi slår et slag for at borgerne har ret til at have, sagde Arne Bech blandt andet og understregede, at Hvidovrelisten naturligvis ville støtte Enhedslistens forslag, selv om det efter hans mening bar præg af sort humor.

Heller ikke SF's Niels Ulsing, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget syntes, at man kunne sidde Enhedslistens forslag overhørig.

- Over årtiers mest tåbelige besparelser når den her top 10. For mig at se er det her et mønstereksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Besparelsen udebliver, sagde han blandt andet og tilføjede, at den planlagte foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter heller ikke var gået i orden endnu.

På tilskuerrækkerne var igen mødt en stor gruppe motionster op for at høre debatten.

Efter Enhedslistens forslag blev nedstemt af A, O, V og C forlod de mange motionister kommunalbestyrelsen - en enkelt med kritisk tilråb direkte adresseret til borgmesteren.

menu
menu