Stevnsbogaards fremtid drøftet

Stevnsbogaards fremtid drøftet

Stevnsbogaard skal være omdrejningspunktet for en aktiv og fællesskabsorienteret boligbebyggelse med høj bolig- og livskvalitet.

Det står der i hvert fald i det foreløbige oplæg som By- og Planudvalget mandag aften blev præsenteret for af Hvidovre Kommunes administration.

Udvalget skulle tage stilling til, om det kunne godkende, at målsætningerne for etablering af nye boliger på Stevnsbogård sammen med Lokalplan 470 danner grundlaget for udbuddet af kommunens bygninger og tilhørende friarealer på Stevnsbovej 1 og Smøgen 4.

Derudover skulle udvalget tage stilling til, om resten af bygningerne og friarealerne kan udvikles til et byggefællesskab eller et bofællesskab under de kommende beboeres indflydelse.

– Stedets autenticitet og stemningen omkring de tidligere landbrugsbygninger appellerer til en mere entreprenant anvendelse end en typisk boligbebyggelse med enfamiliehuse. Stevnsbogård er et særligt og unikt sted, der vil blive løftet af også at få en særlig anvendelse – for eksempel mere fællesskabsorienterede boformer, skriver administrationen om forslaget.

I følge referatet valgte udvalget imidlertid at udskyde beslutningen, idet udvalget ønskede at få undersøgt krav til etablering af en eventuel skovbørnehave i området.

Sagen er derfor udskudt til yderligere behandling i By- og Planudvalget.

menu
menu