Stigning i antal henvendelser til borgerrådgiver

Stigning i antal henvendelser til borgerrådgiver

Borgerrådgiveren har i 2019 oplevet en stigning i antallet af henvendelser.

Det øgede antal henvendelser er primært sket i forhold til sager inden for ældre- og sundhedsområdet, og i følge borgerrådgiveren kan det forkalres ved to forhold: Et kompliceret klagesagsforløb vedrørende en enkelt borger samt implementering af nyt sagsbehandlingssystem CURA – der har givet længere sagsbehandlingstider.

Økonomiudvalget skulle på deres møde i mandags tage borgerrådgiverens årlige beretning til efterretning.

Fra borgerrådgiveren lyder det, at klagerne hun behandler ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af antallet af klager.

– Det er sådan, at de konkrete klagesager, som jeg involveres i, kun udgør en lille delmængde af det samlede antal klager som modtages, behandles og besvares af kommunen, lyder det fra borgerrådgiver Inge Mellemgaard i sagsfremstillingen til det politiske udvalg.

Inge Mellemgaard tilføjer endvidere:

– Dermed også sagt, at det ikke nødvendigvis er et fuldt retvisende billede, hvis jeg i en given afrapporteringsperiode konstaterer flere, færre eller slet ingen klager indenfor et område.

Henvendelserne til borgerrådgiveren i 2019 handlede for hovedpartens andel om området god forvaltningsskik.

– Her drejer det sig om temaer som lang sagsbehandlingstid og manglende svar, venlig og hensynsfuld optræden, betjening af borgerne, åbenhed og tillid mv., beskriver borgerrådgiveren.

Udvalget tog åresberetningen til efterretning.

menu
menu