Støjplagede Vestegnsborgmestre kræver handling fra minister

Støjplagede Vestegnsborgmestre kræver handling fra minister

- har som udløber af folkemødet om trafikstøj forrige mandag sendt brev til ministeren

Borgmestre fra fem af landets mest støjplagede kommuner har netop sendt et brev til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med krav om handling. Mere end 60 procent af boligerne på Vestegnen er støjpåvirkede og støjen kommer primært fra de statsejede motorveje.

Trafikstøj er skadelig for vores sundhed og trivsel og særligt borgere på Vestegnen er dagligt støjplagede. Støjen stammer især fra den række af motorveje, der skærer igennem kommunerne.

På landsplan er 15 procent af boligerne plaget af støj, på Vestegnen er tallet mere end 60 procent. Da støjen primært stammer fra de statsejede motorveje, kræver borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk nu handling fra Folketinget.

I et brev til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtrykker de fem borgmestre skuffelse over, at staten ikke har taget sin del af ansvaret for støjproblemet og forpligtet sig på en indsats.

Borgmestrene skriver, at kommunerne ikke selv har mulighed for at løse de store udfordringer, trafikstøjen skaber. Udover de negative konsekvenser for borgernes helbred, betyder det også, at byudvikling forhindres, da støjgrænserne forhindrer udbygning af boliger og institutioner.

- Vi opfordrer til, at der afsættes en halv milliard årligt de næste år til bekæmpelse af den massive trafikstøj fra den statslige infrastruktur i Hovedstadsområdet - og i særdeleshed på Vestegnen, hvor kommunerne i dag er plaget af flere motorveje, hvis støj påvirker mange menneskers sundhed og trivsel, lyder det blandt andet i brevet.

menu
menu