Støjplaget borger efterlyser støjskærm

Støjplaget borger 
efterlyser støjskærm

Parcelhusområderne langs Amagermotorvejen er støjplagede i borgernes vågne timer - der bør gøres noget for at nedsætte støjtrykket, mener borger

Støj forringer kvaliteten i hverdagen og i et boligområde - der ellers på mange måder er helt fantastisk.

Det har Danny Stoltz og hans hustru Linda måtte konstatere, efter de for knap et år siden flyttede ind i et dejligt parcelhus på Hvidovre Strandvej. Det har fået nytilflytteren til at undersøge støjforholdene i området og til at kontakte både Hvidovre Kommune og Vejdirektoratet, for at få sat handling i gang.

Foreløbig er der ikke sket noget, men Danny Stoltz giver ikke op.

- Da vi købte hus her på Hvidovre Strandvej havde vi slet ikke overvejet, at der ville være motorvejsstøj. Men når man sidder herude i haven i en stille stund, så er støjen fra motorvejen faktisk ret høj, siger Danny Stoltz.

Og han har ret. Dels fastslår Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan, at området i den sydlige ende af Hvidovre Strandvej er plaget af støjen fra motorvejen. Dels har Danny Stoltz selv fundet ud af, at Amagermotorvejen er mere befærdet end de fleste andre motorveje i landet.

- Den er Danmarks tredje mest befærdede motorvej. Så jeg tænkte, at der simpelthen må være mulighed for at få en støjskærm op, siger han.

Hvidovre Kommune kan selv

Den ide fik ham til at skrive til både Hvidovre Kommune og til Vejdirektoratet. Kommunen, fordi den simpelthen ejer et stykke jord op til motorvejen, hvor der kan stå en støjskærm.

- Hvidovre Kommune har sit eget tracé, hvor støjvolden står i dag. Men da støjvolden ikke virker så godt, så kunne man stille en støjskærm op der, siger han.

Han tilføjer, at corona-situationen har givet mulighed for at fremrykke kommunale investeringer, og at det derfor er oplagt, at gå i gang med arbejdet nu.

Men der er jo ikke besluttet noget om at opstille en støjskærm, og prisen for en støjskærm er formentlig ret høj. Ved Allingvej gik Vejdirektoratet med til en støjskærm på 750 meter, der kostede ca. 17 mio. kr. Mener du, at Hvidovre Kommune skal bruge så mange penge på støjafskærmning?

- Hvis problemet ikke bliver italesat, så sker der ikke noget, og som nytilflytter her i Hvidovre Kommune, vil jeg gerne have, at man gør noget ud af at mindske støjen i området, siger Danny Stoltz.

Han tilføjer, at han naturligvis er med på, at en støjskærm er meget dyr, men at støjafskærmning til gengæld vil påvirke mange mennesker positivt.

- Det er svært at sige, hvor mange penge, der skal bruges på et anlægsprojekt. Omvendt kan man sige, at der bor mange mennesker, måske 1.000 mennesker eller mere, der er påvirket af støjen. Så hvor mange tusinde mennesker skal der bo, før man skyder en støjskærm efter dem? Samtidig er der også det, at man taler om at udvide Amagermotorvejen, så jeg tænker, at det vi være rigtig godt at få en støjskærm op, før man begynder anlægsarbejdet. Dels vil der være støj fra anlægsarbejdet, dels kommer der endnu flere biler, påpeger Danny Stoltz.

I følge Danny Stoltz drejer det sig om ca. 2,5 km langs motorvejen, hvor en støjskærm vil påvirke naboerne positivt.

- I alle vores vågne timer, kan vi høre støj fra motorvejen. I weekenden er det lidt mindre end i hverdagen, siger han.

For Danny Stoltz er der heller ingen tvivl om, at selv om det er dyrt for en kommune som Hvidovre at etablere en støjskærm, så må der kunne findes en løsning.

- Jeg er med på, at det vil koste rigtig mange penge, men det må kunne laves bilateralt, så stat og kommune kan gå sammen om det. Jeg tænker ikke, at det kun er en kommunal ting, men som borger i Hvidovre Kommune er man nødt til at gå til de nærmeste, siger han.

Fra alle sider

Han tilføjer, at han er klar på at engagere sig i borgergrupper, ligesom støjgruppen i Hvidovre Nord, der har arbejdet i årevis for at få mindre støj i deres boligområde.

- Jeg er helt klar på at engagere mig, det er klart, men der skal presses på fra alle sider, siger han.

Han tilføjer, at han og hans familie er utrolig glade for at være flyttet til området.

- Vi er super, super glade for at bo her. For havnen og for stranden. Men man kan ikke gå en tur ved Strandengen langs motorvejen uden støjen, siger han.

For Danny Stoltz er målet, at støjen i området nedsættes med 10 dB.

- I følge støjhandlingsplanen er støjen i området højere end de anbefalede 58dB. Vi skal minimum have dæmpet støjtrykket med 10dB, slutter han og tilføjer, at han håber, at Hvidovre Kommune vil gå i dialog med Vejdirektoratet.

Læs med i næste uge, hvor Hvidovre Avis spørger Hvidovre Kommune, hvad der kan gøres ved støjen langs Amagermotorvejen.

key

Den tidligere regering ville gerne have sat ind med støjbekæmpelse ved Amagermotorvejen, men som kom valget i vejen.

Den tidligere regering ville gerne have sat ind med støjbekæmpelse ved Amagermotorvejen, men som kom valget i vejen.

Motorvejsbroen over til Amager er en af de mest befærdede i landet.

Motorvejsbroen over til Amager er en af de mest befærdede i landet.

menu
menu