Stor tilfredshed med produktionen, men ikke med priserne...

Stor tilfredshed med produktionen, men ikke med priserne...

Alligevel pæn udbetaling til de 2.216 andelshavere på Interessentsskabmødet i marts

I Hvidovre Vindmøllelaug kan man se tilbage på året 2015 med rimelig stor tilfredshed, omend markedsprisen har været påvirket af stort el-overskud fra vandkraftanlæggene i Sverige og Norge, samt selvfølgelig de lave priser på olie, kul og gas. Det har betydet en gennemsnitspris helt nede på 15,7 øre kWh.

- Vi må dog være særdeles tilfredse med en egenproduktion på i alt 13.360.730 kWh., der er den største produktion i møllens seksårige historie, bemærker Hvidovre Vindmøllelaugs formand Erik Frølund-Thomsen. - Der er i øvrigt tale om en produktion der er 13% højere end normalt, så vi kan ikke klage over møllens funktionsdygtighed.

Driften af møllen ved Avedøre Holme har også været meget tilfredsstillende i år 2015. Møllen har kørt rigtig stabilt og kun stået stille i 309 timer, det vil sige 3,5%, og mest som følge af planlagte servicearbejder og nødvendige reparationer.

Et pænt udbytte

På Hvidovre Vindmøllelaugs årlige interessentskabsmøde, der finder sted tirsdag den 22. marts kl. 18.00 i teatersalen i Frihedens Idrætscenter, forventes det igen, at der bliver udbytte til de 2.216 andelshavere, sandsynligvis kr. 450 pr. andel ,- fordelt til 10.700 andele.mads-

Erik Frølund Thomsen.

Erik Frølund Thomsen.

menu
menu