Stor tilfredshed med vindmøllen på Avedøre Holme

Stor tilfredshed med vindmøllen på Avedøre Holme

Hidtil største produktion, men også lave priser. Alligevel pæn udbetaling til de 2.216 andelshavere på Interessentsskabmødet på tirsdag

Når Hvidovre Vindmøllelaug på tirsdag den 22. marts holder det årlige interessentskabsmøde for de mange andelshavere, kan man berette om året 2015 med rimelig stor tilfredshed. Og det uanset markedsprisen har været påvirket af stort el-overskud fra vandkraftanlæggene i Sverige og Norge, samt selvfølgelig de lave priser på olie, kul og gas, hvilket har betydet en gennemsnitspris helt nede på 15,7 øre kWh.

- Vi må dog være særdeles tilfredse med en egenproduktion på i alt 13.360.730 kWh., der er den største produktion i møllens seksårige historie, bemærker Hvidovre Vindmøllelaugs formand Erik Frølund-Thomsen. - Der er i øvrigt tale om en produktion der er 13% højere end normalt, så vi kan ikke klage over møllens funktionsdygtighed.

Driften af møllen ved Avedøre Holme har også været meget tilfredsstillende i år 2015. Møllen har kørt rigtig stabilt og kun stået stille i 309 timer, det vil sige 3,5%, og mest som følge af planlagte servicearbejder og nødvendige reparationer.

Der kan også forventes et pænt udbytte til de 2.216 andelshavere, sandsynligvis kr. 450 pr. andel ,- fordelt til 10.700 andele.

Der er indskrivning fra kl. 18.00 i teatersalen i Frihedens Idrætscenter, og interessentskabmøde starter kl. 19.00.<CHARENTITY>8</CHARENTITY>m-

Erik Frølund Thomsen.

Erik Frølund Thomsen.

menu
menu