STORE HUSE, MEN HVAD MED MILJØET?

STORE HUSE, MEN HVAD MED MILJØET?

RONNIE BULLOCK opfordrer kommunen til at kigge nærmere på et stigende problem:

Flere steder ser vi gamle huse blive revet og erstattet af nye, oftest af et-plans og cigarskasselignende paladser. Men plads til en nogenlunde “rigtig” have er der næppe. Fra husets ydermure til naboens hæk kan der være 3-4 meter, og når først der er lagt havefliser og sten i indkørslen til dobbeltgaragen, så er hele grunden på omkring 1.000 kvadratmeter fuldstændig overfladeforsejlet.

Større og nye huse betyder højere priser, hvilket betyder højere ejendomskatter til kommunen, som jo tillader disse byggerier. Men hvad med grundvandet? Ville det ikke være bedst, at regnvandet siver ned i havens jord, herefter i grundvandet og slutteligt i vores vandhaner.

Vi priser os jo at have noget af verdens bedste og reneste drikkevand. Med de nye, store huse, ledes regnvandet direkte i kloakken, blandes med spildevandet og havner i rensningsanlægget. Hvis Hvidovre kommune virkelig mener det alvorligt med et sundt miljø, skulle de måske kigge lidt nærmere på dette stigende problem.

Ronnie Bullock

Paris Boulevard 36.

menu
menu