Studerende fra USA på tur langs Hvidovre-kysten

Studerende fra USA på tur langs Hvidovre-kysten

Den tidligere amtsborgmester og folketingsmand Per Kaalund var guide

Studerende fra USA besøgte forleden en række seværdigheder lang Hvidovrekysten og Køge Bugt, bl.a. vindmøllen på Avedøre Holme, Brøndby Havn med besøg og frokost på restaurant Albatrossen, samt Brøndby Strand-bebyggelsen og Strandparken.

Det var 13 unge damer og 4 unge mænd, alle mellem 20 og 21 år, alle studerende på 3. År, de fleste på forskellige store offentlige delstats universiteter, som University of Michigan, University of Virginia, University of Colorado, University of Illinois, University of Kansas, og fra the University of Hawaii at Manoa. Tre af de unge går på mindre private universiteter eller “colleges” en af disse, på kvinde-kollegiet Sarah Lawrence College samt en på George Washington University tæt ved det Hvide Hus. Kun få af dem kommer fra storbyer på Østkysten, størstedelen kommer fra Midt West-en, the Rocky Mountains og Vestkysten, og mange er vokset op i småbyer og landsbyer tæt på naturen. Og mange af dem har været involveret i miljøaktivisme helt fra barnsben. De unge mennesker studerer til – psykologi, arkitekter, politologer, filosoffer, farmakolog og nogle stykker der læser miljøvidenskab og bæredygtighed.

De er her i ca. en måned, gennem DIS - Danish International Study Abroad. Og bor hos danske familier og på kollegier. Deres lærer professor David Possen, er også fra USA, men har boet i Danmark i godt 6 år.

De unge mennesker og deres lærer David Possen, havde valgt en spændende tilgang til besøget ved Hvidovre Vindmøllen, idet de ønskede at besøge Brøndby Strand bebyggelsen, som et af fortidens mest moderne planlagte byer, for at få et indtryk af hvordan sådan et stort boligområde til 17.000 mennesker, med højhuse butikker og S-station, fungerer i dag.

Besøg i Strandparken

Herefter gik turen videre til Strandparken, og efter et par km. vandretur i høj sol langs stranden gennem klitterne og forbi indsøerne for at, danne sig et billede af denne smukke strandpark, med et Pitt-stop i Brøndby Havn og en bid brød hos Albatrossen. Her havde tidligere socialdemokratiske amtsborgmester og formand for Køge Bugt Strandpark, Per Kaalund (1974-93), beredvilligt stillet sig til rådighed, med at fortælle historien om strandparkens tilblivelse. Det var et spændende oplæg, hvor der blev lyttet intenst og stillet gode spørgsmål undervejs. Kaalund viste samtidig billeder og skitser, om dette storslåede projekt, bl.a. af en kæmpe sandsuger der var bugseret herop fra Holland. Han fortalte også, at dette projekt oprindeligt er fra 1933, men var lagt i skuffen for måske kommende projekter, bl.a. på grund af økonomien og anden verdenskrig.

I 1975 fik Per Kaalund og en række visionære politikere skaffet den fornødne kapital, fra daværende Københavns og Roskilde amter samt København og Frederiksberg kommuner og beliggenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Greve. Hvorefter planlægning og udførelsen kunne komme i gang. Inddæmningen af dette kæmpe projekt, der strakte sig fra Avedøre Holme til Hundige, nok Nordeuropas største inddæmning på en otte kilometer lang strækning. Og fem år senere i 1979 var Køge Bugt Strandpark en realitet. Klitterne er tilplantet med 2.6 mio. hjælmelokker henter fra Vestjylland, og de øvrige arealer med 190.000 buske og træer. Hele dette unikke område med klitter og indsøer fungerer også som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt ved kysten.

Kronen på værket for dette fantastiske naturområde blev sat den 8. juni 1980, hvor Strandparken, i et smukt solskinsvejr, blev indviet med pump og pragt, af den daværende statsminister Anker Jørgensen. Strandparken, et menneskeskabt strand, natur og friluftsområde, har igennem sine 37-årige historie, for længst bevist sin værdi som et meget væsentligt og naturligt åndehul for tusindvis af besøgende sommergæster og vinterbadere fra hele Vestegnen, og det storkøbenhavnske område. Efter et inspirerende oplæg og debat, sagde man tak og farvel til Per Kaalund.

Spændende dag

Herefter gik turen videre til Hvidovre-møllerne, hvor der blev lyttet med stor interesse til hvordan vi i Danmark i fællesskab løser de alvorlige klimaproblemer, med at udfase de fossile brændsler olie, kul og gas. Ved at skabe en bæredygtig energiproduktion ved at udnytte vind og sol, der er CO2 neutralt. Laugets mølle producerer ca. 12 mio. kWh pr. år - der dækker ca. 10.000 personers årlige gennemsnitlige el forbrug. Den samlede dækningsgrad af energi i Hvidovre, ved Vind, Sol og Fjernvarme er ca. 63 %.

- Der har fra starten i 2009 været stor interesse for Hvidovre Vindmøllelaugs projekt, idet, 2.230 privatpersoner og nogle virksomheder har købt andele. Vi har også den store glæde, at mølleprojektet har vakt interesse ude i den store verden, hvor vi har andelshavere så langt væk som USA og Japan, fortalte formanden Erik Frølund-Thomsen, der også fulgte med på turen.

Det var en god os spændende dag i solskin og en let brise, i selskab med de unge USA studerende, der sluttede deres besøg ved Hvidovres smukke Skyline. Det var rart at opleve, at de efter de mange forskelligartede oplevelser de havde gennem hele dagen, om hvordan man i fællesskab med visionære politikere og privatpersoner løser store samfundsopgaver, havde bibeholdt deres nysgerrighed og humør og interesse for samfundsudviklingen.

- Jeg tror da, at de mange forskellige indtryk de har fået med sig, har givet dem brugbare impulser, til deres videre studieforløb. Og man kan da håbe, at de med deres udstråling også vil haveindflydelse på deres vej videre i deres voksne liv, hvor de givet bliver en del af fremtidens menings, iniativ- og beslutningstagere i USA, slutter Frølund-Thomsen.

menu
menu