Studerende fra USA så på miljø ved kysten

Studerende fra USA
så på miljø ved kysten

Per Kaalund var guide da de besøgte Hvidovremøllen, Brøndby Strand-bebyggelsen og Strandparken

I sidste uge fik bl.a. vindmøllen ved Avedøre Holme besøg af en gruppe unge studenter fra USA, 15 kvinder og 3 mænd, alle i alderen 20 - 21 år.

De læser allesammen på 3. år på forskellige universiteter. Der en stor gruppe fra Midwest-staterne, især Ohio, Michigan og Pennsylvania.

Mange i gruppen har været involveret i miljøaktivisme, også som børn og teenagere - eksempelvis spiser mere end halvdelen af dem ikke kød. Når det gælder deres uddannelser, så er der tre psykologistuderende, tre kommende ingeniører, tre, der læser "Public Health", og så en politolog, en humanist, og et par stykker der læser miljøvidenskab og bæredygtighed. Deres forskellighed giver gruppen stor dynamik, og meget at snakke og debattere med hinanden om, og supplerer det de har tilfælles: en stor nysgerrighed om Danmarks imponerende tiltag i retning af at bygge et bæredygtigt samfund.

De er her i ca. 3 uger, gennem DIS - Danish International Study Abroad. Og bor hos danske familier og på kollegier. Ca. halvdelen af gruppen rejser om et par uger videre til Stokholm, for at læse videre om den svenske kultur, og vender efterfølgende tilbage til Danmark i en kort periode.

Deres lærer professor David Possen, er også fra USA, men har boet i Danmark i godt 7 år.

Rundtur ved kysten

De unge mennesker og deres lærer, havde valgt en spændende tilgang til besøget ved Hvidovre Vindmøllen, idet, de ønskede at besøge Brøndby Strand-bebyggelsen, opført i 1970’erne som er et af fortidens mest moderne planlagte byer, for at få et indtryk af, hvordan sådan et stort boligområde til 17.000 mennesker, med højhuse butikker, skole, daginstitutioner, beboerklubber og S-station, fungerer i dag.

Herefter gik turen videre til Strandparken, og efter et par km.-vandretur i høj sol langs stranden og gennem klitterne og forbi indsøerne, for at danne sig et billede af denne smukke strandpark, med et pitt stop i Brøndby Havn og en bid brød på rest. Albatrossen. Her havde den tidligere socialdemokratiske amtsborgmester og formand for Køge Bugt Strandpark Per Kaalund, beredvilligt stillet sig til rådighed, med at fortælle historien om strandparkens tilblivelse. Det var et spændende oplæg, hvor der blev lyttet intenst og stillet gode spørgsmål undervejs.

I 1975 fik Per Kaalund og en række visionære politikere skaffet den fornødne kapital, fra daværende Københavns og Roskilde amter samt København og Frederiksberg kommuner og beliggenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Greve. Hvorefter planlægning og udførelsen kunne komme i gang. Inddæmningen af dette kæmpe projekt, der strakte sig fra Avedøre Holme til Hundige, nok Nordeuropas største inddæmning på en otte kilometer lang strækning. Og fem år senere i 1979 var Køge Bugt Strandpark en realitet. Klitterne er tilplantet med 2.6 mio. hjælmelokker henter fra Vestjylland, og de øvrige arealer med 190.000 buske og træer. Hele dette unikke område med klitter og indsøer fungerer også som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt ved kysten.

Kronen på værket for dette fantastiske naturområde blev sat den 8. juni 1980, hvor Strandparken, i et smukt solskinsvejr, blev indviet med pump og pragt, af den daværende statsminister Anker Jørgensen. Strandparken, et menneskeskabt strand, natur og friluftsområde, har igennem sine 37 årige historie, for længst bevist sin værdi som et meget væsentligt og naturligt åndehul for tusindvis af besøgende sommergæster og vinterbadere fra hele Vestegnen, og det storkøbenhavnske område. Efter et inspirerende oplæg og debat, sagde deltagerne tak og farvel til Per Kaalund.

Hvidovre-møllerne

Herefter gik turen videre til Hvidovre møllerne, hvor der blev lyttet med stor interesse til hvordan vi i Danmark i fællesskab løser de alvorlige klimaproblemer, med at udfase de fossile brændsler olie, kul og gas. Ved at skabe en bæredygtig energiproduktion ved at udnytte vind og sol, der er CO2 neutralt. Laugets mølle producerer ca. 13 mio. kWh pr. år - der dækker ca. 10.000 personers årlige gennemsnitlige el forbrug. I Hvidovre bor der 53.000 indbyggere. Den samlede dækningsgrad af energi i Hvidovre, ved Vind, Sol og Fjernvarme er ca. 63 %.

- Der har fra starten i 2009 været stor interesse for Hvidovre Vindmøllelaugs projekt, idet, 2.230 privatpersoner og nogle virksomheder har købt andele. Vi har også den store glæde, at mølleprojektet har vakt interesse ude i den store verden, hvor vi har andelshavere i 13 lande, og så langt væk som USA og Japan, fortalte formand for Hvidovre Vindmøllelaug Erik Frølund-Thomsen.

- Det var en god og særdeles spændende dag i et smukt solskinsvejr og en let brise, i selskab med de unge USA studerende, der sluttede deres besøg ved Hvidovres smukke Skyline. Det var rart at opleve, at de efter de mange forskelligartede oplevelser de havde gennem hele dagen, om hvordan vi i fællesskab med visionære politikere og privatpersoner løser store samfundsopgaver, havde bibeholdt deres nysgerrighed og humør og interesse for hvordan vi i Danmark og i fællesskab skaber en bæredygtig udvikling. Jeg tror da, at de mange forskellige indtryk de har fået med sig, har givet dem brugbare impulser, til deres videre studieforløb. Og man kan da håbe, at de med deres udstråling også vil opnå stor indflydelse på deres vej videre i deres voksne liv, hvor de givet bliver en del af fremtidens menings-, initiativ- og beslutningstagere i USA, slutter Frølund-Thomsen.

menu
menu