Studerende fra USA på besøg ved Hvidovres skyline

Studerende fra
USA på besøg ved
Hvidovres skyline

Unge på vej til at blive miljøeksperter på indholdsrigt besøg

Den danske sommer viste sig fra sin bedste side, med blå himmel og høj sol, da Hvidovre Vindmøllelaugs formand Erik Frølund-Thomsen forleden kunne byde velkommen til en gruppe unge veloplagte studerende fra USA, 5 kvinder og 3 mænd, til Hvidovres smukke skyline og Strandparken samt Brøndbystrand bebyggelsen.

Alle var i 20 årsalderen, og læste på forskellige universiteter, spredt over hele USA, som University of Texas, University of North Carolina, Ohio State University, Marquette University Wisconsin, University of Hawaii, Whitman College Washington og Susquehanna University Pennsylvania. Hjemme I USA, studerer de Environmental Studies, Environmental Science, Environmental Engineering, Sustainable Development, Neuroscience, Political Science, Economics og Informations System. De fem af dem, er på vej til at blive miljøeksperter.

- Det er en gruppe, med vidt forskellige historier og holdninger, de er kvikke og nysgerrige, og de deler en fælles interesse for at høre noget om, hvorfor, hvordan og hvorledes danskerne har vundet en førerplads i både tænkning og handling om miljøet og bæredygtighed, siger deres lærer professor David Possen, der også er fra USA, men har boet i Danmark i godt syv år.

God spørgelyst

Erik Frølund-Thomsen fortæller om besøget: - Der blev lyttet med stor interesse, og en god spørgelyst, til og om, historien om hvordan vi i Danmark i fællesskab løser de alvorlige klimaproblemer, med at udfase de fossile brændsler olie, kul og gas. Ved at skabe en bæredygtig energiproduktion ved at udnytte vind og sol, der er CO2 neutralt. Laugets mølle producerer ca. 13 mio. kWh pr. år - der dækker ca. 10.000 personers årlige gennemsnitlige el forbrug. I Hvidovre bor der 53.000 indbyggere. Den samlede dækningsgrad af energi i Hvidovre, ved Vind, Sol og Fjernvarme er ca. 63 %. Der har fra starten i 2009 været stor interesse for Hvidovre Vindmøllelaugs projekt, idet, 2.230 privatpersoner og nogle virksomheder har købt andele. Vi har også den store glæde, at mølleprojektet har vakt stor interesse ude i den store verden, hvor vi har andelshavere i 13 lande, og så langt væk som USA og Japan..

Der blev holdt et pitstop med en lille hyggelig frokost i Restaurant Albatrossen i Brøndby Havn.

De unge mennesker og deres lærer, havde valgt en spændende tilgang til besøget ved Hvidovre-vindmøllen, idet, de efterfølgende ønskede at besøge Brøndby Strand bebyggelsen, opført i 1970´erne som er et af fortidens mest moderne planlagte byer, for at få et indtryk af, hvordan sådan et stort boligområde til 17.000 mennesker, med højhuse butikker, skole, daginstitutioner, beboerklubber og S-station, fungerer i dag.

Oplæg om Strandparken

Efter frokosten havde tidligere socialdemokratiske amtsborgmester og formand for Køge Bugt Strandpark Per Kaalund, beredvilligt stillet sig til rådighed, med at fortælle historien om Strandparkens tilblivelse. Det var et spændende oplæg, hvor der blev lyttet intenst og stillet gode spørgsmål undervejs. Kaalund viste samtidig billeder og skitser, om dette storslåede projekt, bl.a. af en kæmpe sandsuger der var bugseret herop fra Holland. Han fortalte også, at dette projekt oprindeligt er fra 1933, men var lagt i skuffen for måske kommende projekter, bl.a. på grund af økonomien og anden verdenskrig.

I 1975 fik Per Kaalund og en række visionære politikere skaffet den fornødne kapital, fra daværende Københavns og Roskilde amter samt København og Frederiksberg kommuner og beliggenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Greve. Hvorefter planlægning og udførelsen kunne komme i gang. Inddæmningen af dette kæmpe projekt, der strakte sig fra Avedøre Holme til Hundige, nok Nordeuropas største inddæmning på en otte kilometer lang strækning. Og fem år senere i 1979 var Køge Bugt Strandpark en realitet. Klitterne er tilplantet med 2.6 mio. hjælmelokker henter fra Vestjylland, og de øvrige arealer med 190.000 buske og træer. Hele dette unikke område med klitter og indsøer fungerer også som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt ved kysten.

Kronen på værket for dette fantastiske naturområde blev sat den 8. juni 1980, hvor Strandparken, i et smukt solskinsvejr, blev indviet med pump og pragt, af den daværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen. Strandparken, et menneskeskabt strand, natur og friluftsområde, har igennem sine 37 årige historie, for længst bevist sin værdi som et meget væsentligt og naturligt åndehul for tusindvis af besøgende sommergæster og vinterbadere fra hele Vestegnen, og det storkøbenhavnske område. Efter et inspirerende oplæg og debat, sagde man tak og farvel til Per Kaalund.

- Det var rart at opleve, at de efter de mange forskelligartede oplevelser de havde gennem hele dagen, om hvordan vi i fællesskab med visionære politikere og privatpersoner løser store samfundsopgaver, havde bibeholdt deres nysgerrighed og humør og interesse for hvordan vi i Danmark og i fællesskab skaber en bæredygtig udvikling. Jeg tror da, at de mange forskellige indtryk de har fået med sig, har givet dem brugbare impulser, til deres videre studieforløb. Og man kan da håbe, at de med deres udstråling også vil opnå stor indflydelse på deres vej videre i deres voksne liv, hvor de givet bliver en del af fremtidens menings, initiativ- og beslutningstagere i USA, slutter Erik Frølund-Thomsen.

menu
menu