Styrket dialog på dagtilbuds-området

Styrket dialog på dagtilbuds-området

Af KENNETH F. CHRISTENSEN:

Så sker det endelig. Vi har haft det under opsejling i noget tid, men det har været udskudt på grund af corona-situationen. Vi har haft en ambition om at styrke dialogen på dagtilbudsområdet og fra Socialdemokratiets side, der tog vi første spadestik ved at foreslå og få vedtaget, at vi lukkede ned for kontraktstyring og overgik til en mere tillidsbaseret styreform, hvor vi som politikere sammen med dagtilbudslederne satte fælles mål i dialogens tegn.

Efterfølgende er der kommet en lovændring i dagtilbudsloven, hvor udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hvert andet år. Det som nu ser ud til at komme i gang er en styrket dialog, hvor vi som politikere får muligheden for at debattere udviklingen af området gennem to temamøder sammen med forældrerepræsentanter fra forældre- og institutionsbestyrelser i dagtilbuddene og dagtilbudslederne. I Socialdemokratiet er vi glade for, at vi nu får styrket dialogen og som sagt havde vi gerne set, at det allerede var kommet i gang, men det er som sagt blevet forsinket grunden pandemien, der i den grad generer vores samfund og vores hverdag. I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for, at det nu ser ud som, at vi kan komme i gang og vi glæder os til at mødes i dette udvidede forum med vores dygtige dagtilbudsledere og ser frem til det styrkede samarbejde med forældrerepræsentanterne.

Med venlig hilsen

Kenneth F. Christensen Medlem af Børne- & Uddannelsesudvalget (S)

menu
menu