Sundhedscenter og villa hædret som god arkitektur

Sundhedscenter og villa hædret som god arkitektur

To byggerier var udvalgt til Hvidovre Kommunes bygningspræmiering 2019.

Hvidovre Kommune præmierer hvert andet år de bygninger, istandsættelser og nye anlæg, som er med til at gøre Hvidovre til en smuk og velfungerende by.

Sidste tirsdag blev bygherrer, arkitekter og entreprenører på to byggerier hædret ved en sammenkomst i kommunalbestyrelsens mødesal på rådhuset.

Sundhedscentret blev præmieret for den vellykkede transformation af bygningen på Hvidovrevej 272 fra posthus til lyst og venligt sundhedscenter:

- Det gamle posthus har fået nyt liv som et flot og velfungerende sundhedscenter, hvor mange borgere har deres gang i forbindelse med genoptræning, sygepleje eller sundhedstilbud, sagde borgmester Helle Adelborg.

Ved præmieringen var det projektledelsen fra Hvidovre Kommune, salgs- og udviklingschef Jens-Jacob Paludan og produktionschef Lennart Rezzoug fra Øens Murerfirma og SofiePeschardt fra Nordic Office of Architecture og Charlotte Klarskov Andersen fra Orbicon, der modtog blomster, diplom og indmuringsplade for arbejdet med Hvidovre Sundhedscenter.

- Vi er stolte af at have været med til at lave et byggeri, som folk er glade for, sagde Jens-Jacob Paludan fra Øens Murerfirma ved præmieringen.

- Vi har lagt meget krudt i arbejdet og i at vælge materialer, som kan holde mange år frem.

Også en privat villa på Grønholtvej fik hædrende omtale. Villaen, der oprindelig er et vandtårn fra 1909, er igennem de senere år blevet gennemgribende renoveret, til- og ombygget.

- Byggeriet udtrykker imponerende engagement og kampgejst i den udfordrende ombygning, og byggeriet bidrager til at bevare historien i det omgivende villakvarter, sagde borgmester Helle Adelborg blandt andet i sin tale til husets ejere Belinda og Torben Lange, der selv både har været bygherrer og rådgivere på byggeriet.

- Vi købte huset i 2015 og fandt hurtigt ud af, at der både var problemer med rotter og med asbest, og derfor blev vores oprindelige 10-årsplan for renoveringen til en 1-årsplan, fortalte Torben Lange, mens hustruen med et smil supplerede:

- Vi har et dejligt hus nu, men vi har også brugt 1500 timer på at designe det og er blevet dus med dem på genbrugspladsen...

Det er Hvidovre Kommunes Bygningspræmieringsudvalg, der vælger, hvilke byggerier der skal hædres. Udvalget består af borgmester Helle Adelborg, kommunaldirektør NichBendtsen, direktør Gert Nelth, kommunalbestyrelsesmedlemmerne René Langhorn og Charlotte Munch, arkitekterne Carsten Holgaard, Dorthe Keis og Rita Justesen, centerchef AnnePallesen fra Center for Trafik og Ejendomme samt udviklingskonsulent og projektleder Vibeke Otepka fra samme center.

Belinda og Torben Lange fik hædrende omtale for deres villa.

Belinda og Torben Lange fik hædrende omtale for deres villa.

menu
menu